กฟผ. จับมือ ททท. ผนึกกำลังส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสู้โควิด -19

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมงานแถลงข่าว “พลังงานสร้างไทย กฟผ. สร้างพลังชุมชน” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่อาคาร ท.103 กฟผ. สำนักงานใหญ่ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการออกบูธจากร้านค้าชุมชนโดยรอบ กฟผ. ซึ่งได้นำสินค้าชุมชนมาจัดจำหน่าย โดยมี นางฤดีมาศ ปางพุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กฟผ. นำเยี่ยมชม รวมถึง ภายในงานยังได้ชมการแสดงดนตรี และจิบกาแฟแบรนด์ดัง “กาแฟคุณสายชล” ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นภายในกฟผ. บางกรวย

วิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจการท่องเที่ยว ททท.

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งกฟผ.พร้อมเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่จะช่วยเหลือประชาชน ภายใต้แนวคิด พลังงานสร้างไทย กฟผ. สร้างพลังชุมชน โดยมุ่งเน้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนรอบเขตเขื่อน และโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ทั่วประเทศที่สะท้อนถึงอัตตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน จากการท่องเที่ยวและการจำหน่ายสินค้าชุมชนซึ่งกฟผ. ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวมาตลอด

และในปีนี้ กฟผ. ได้จัดทริปนำร่องท่องเที่ยว 4 เส้นทาง ได้แก่ เขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก, เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี และโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา ควบคู่ไปกับการจัดหาช่องทางจำหน่ายสินค้าชุมชนทั้งในส่วนของร้านค้าในเขตเขื่อนโรงไฟฟ้า การจัดตลาดนัดสินค้าชุมชนในพื้นที่ของกฟผ.สำนักงานใหญ่ และได้นำชุมชนร่วมจัดแสดงสินค้ากับเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงช่องทางออนไลน์ในกลุ่ม Facebook ที่มีชื่อว่าตลาดนัดเอนจี้ ของดีทั่วไทย โดยมีจิตอาสาจากกฟผ. คอยดูแลช่วยเหลือ ชุมชนในการโพสต์สินค้าให้น่าสนใจ ช่องทางการจัดส่งสินค้า กฎหมายการค้าขายออนไลน์ และมีการกิจกรรมเพื่อกระตุ้นยอดขาย ตลอดจนจัดเวที EGAT guru Talk ขายไฟแลบ สอนเทคนิคการเพิ่มยอดขายในออนไลน์แก่ชุมชนต่างๆ โดยกูรูผู้เชี่ยวชาญ อาทิ โค้ชหมี คุณเดชา วัฒนสุพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการขายออนไลน์

รวมถึงการจ้างแรงงานในพื้นที่ และสร้างมูลค่าเพิ่มต่อชุมชนผ่านร้านกาแฟคุณสายชล ที่ตั้งอยู่ในเขตเขื่อนโรงไฟฟ้า พร้อมทั้งนำเมล็ดกาแฟของชุมชนรอบกฟผ. และผลิตภัณฑ์ต่างๆมาจำหน่าย ซึ่งในวันนี้ยังมียังเป็นวันแรกที่เปิดให้บริการร้านกาแฟคุณสายชล ณ กฟผ. สำนักงานใหญ่ ทั้งนี้คาดว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรอบโรงไฟฟ้า และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านช่องทางต่างๆจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจกว่า 100 ล้าน ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างดี

 

ด้านนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า การส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมของโครงการพลังงานสร้างไทย กฟผ.สร้างพลังชุมชน ซึ่งททท.เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวจะร่วมประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆต่อเนื่อง ขณะที่ กฟผ. ก็มีฐานทรัพยากรที่ทรงคุณค่ามากมายสามารถนำมาสร้างสรรค์และส่งเสริมให้เป็นอันแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามพร้อมยังสามารถกระจายประโยชน์ต่อชุมชนใกล้เคียงบริเวณเขื่อนและโรงไฟฟ้า ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ

ททท. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวชุมชนพร้อมสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในมิติของการท่องเที่ยวชุมชนมากขึ้นอย่างยั่งยืนผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

โดยททท.ได้ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวเมืองรองอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวจำนวน 177 ล้านคนครั้ง ซึ่งเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ปัจจุบันได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น เพราะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยทำให้เกิดการจ้างงาน ขณะนี้ ททท.มีการกระตุ้นตลาดโดยเน้นกลุ่มคนไทยเที่ยวไทย และคนไทยที่เที่ยวนอกถึง 13 ล้านคนให้กลับมาเที่ยวเมืองไทย นอกจากนี้ ททท.ยังมีโครงการ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข มอบสัญลักษณ์ SHA คือ New Normal อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตอบโจทย์เที่ยวอย่างปลอดภัย อย่างมีสุขอนามัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้รัฐบาลได้ผ่อนปรนให้ 4 กลุ่มที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ ได้แก่ 1 คนที่เข้ามารักษาพยาบาล 2 กลุ่มธุรกิจภาพยนตร์ 3 กลุ่มธุรกิจการประชุม 4 ผู้ที่ถือบัตร Elite Card หรือ Thailand Elite Card  ซึ่งททท.อยากให้คนไทยมองเห็นพื้นที่ต่างๆ ในประเทศนั้นสามารถปรับให้เป็นแหล่งที่ทำรายได้ โดย ททท. จะนำไปสร้างสรรค์ต่อยอด โดยเฉพาะในโลกโซเชียลให้ได้ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ถือได้ว่าเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งโดยภาพรวมแล้วรายได้ด้านการท่องเที่ยว ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ