กฟผ. ชวนเที่ยวชุมชนใกล้กรุง หลงเสน่ห์บางกรวย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จับมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร และเทศบาลบางกรวย จัดงาน “หลงเสน่ห์ บางกรวย” โดยมี นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ., นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย, นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย, นางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร และนายสุเทพ จันทน ประธานหลักสูตรศิลปะประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมงาน

หลงเสน่ห์บางกรวย จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโดยรอบ กฟผ. กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย สร้างรายได้แก่ภาคครัวเรือน ชุมชน ผ่านการท่องเที่ยวในพื้นที่ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี อาทิ ชมนิทรรศการนนทบุรีศรีมหานคร สัมผัสเสน่ห์บางกรวยผ่านภาพถ่าย เรียนรู้วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นโบราณผ่านกิจกรรมกับข้าวกับปลา เสน่ห์โบราณคู่วิถีชุมชน เช่น งบกุ้ง ส้มตำทับทิมสยาม น้ำพริกมะกรูดสด เลือกชมสินค้าชุมชน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 กันยายน 2563 ที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟฝ. บางกรวย นนทบุรี

นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. เปิดเผยว่า ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.เป็นศูนย์กลาง แหล่งการศึกษาเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า ของเยาวชนและประชาชนทั่วไป ตลอดจนเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งงาน “หลงเสน่ห์บางกรวย” จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

ภายในงานประกอบด้วย 6 กิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ 1.การออกร้านจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีชุมชนบางกรวยกว่า 25 ล้านค้า 2.การจัดบูธแสดงนวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้าของ กฟผ. 3.งานเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองพูดคุยถ่ายทอดความเป็นมาของชุมชนบางกรวยทางด้านประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวและพัฒนาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคต

4. การแสดงนิทรรศการ ภาพถ่าย 100 ภาพถ่ายหลงเสน่ห์บางกรวย ซึ่งเป็นนิทรรศการผลงานออกแบบ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน นิทรรศการพลังงานไฟฟ้าและและนิทรรศการนวัตกรรมสีเขียว 5.การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากชุมชน 6.กิจกรรมสาธิตด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นสอนทำอาหารท้องถิ่นโบราณของอำเภอบางกรวยที่หาทานได้ยากในปัจจุบันผ่านกิจกรรมกับข้าวกับปลา เสน่ห์โบราณคู่วิถีชุมชนพร้อมเรียนรู้งานหัตถกรรมชุมชนผ่าน workshop จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเทศบาลเมืองบางกรวยอาทิการประดิษฐ์กระเป๋าผ้าดอกกรวย พวงกุญแจหนังรูปสักดอกทิวลิปจากเศษผ้า

 

กฟผ. เชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมงาน หลงเสน่ห์บางกรวย ได้ฟรีระหว่างวันที่ 25 ถึง 27 กันยายน ตั้งแต่เวลา 09.00 นถึง 16.00 น ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ร่วมสัมผัสวัฒนธรรมวิถีชีวิต พร้อมจับจ่ายใช้สอยผลิตภัณฑ์สินค้าของดีชุมชนเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม

นางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย และมีการเชื่อมโยงศูนย์การเรียนรู้ต่างๆทั่วประเทศ พัฒนาการเรื่องการผลิตกระแสไฟฟ้า เทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึงการประหยัดไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อม โดยขณะนี้ ททท. ได้ร่วมกับนายกสมาคมท่องเที่ยวภาคอีสาน 20 จังหวัดทำโครงการ “อีสานเที่ยวกรุง” ซึ่งททท.จัดโครงการของ กฟผ.เข้าไปอยู่ในโปรแกรมการท่องเที่ยว

ททท. ก็มองเห็นโครงการของ กฟผ.หลายๆโครงการ เช่นโครงการท่าเรือบางกรวย ในอนาคตก็จะเป็นฮับ ซึ่งเราสามารถเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำจากกรุงเทพฯไปบางกรวย นนทบุรี และยังสามารถ เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วง ก็เป็นอีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ

นอกจากนี้ก็ยังมี ชุมชนปลายบาง ในพื้นที่บางกรวย จังหวัดนนทบุรี สามารถจัดท่องเที่ยวแบบวันเดย์ทริป ประกอบด้วยกิจกรรมล่องเรือ เป็นส่วนใหญ่ เพราะมีชุมชนริมน้ำโดยเฉพาะที่ชุมชนปลายบาง มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศาสนา วิถีชีวิตชุมชน และยังโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมด้านอาหารที่ใช้พื้นสมุนไพร ซึ่งนักท่องเที่ยวเข้าไปร่วมกิจกรรม DIY ได้ เช่นการปลูกต้นไม้ หรือการทำอาหาร ที่สำคัญ ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร ก็พยายามคัดสรรชุมชนอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร มานำเสนอและพัฒนา เสริมศักยภาพรองรับการท่องเที่ยวชุมชนในประเทศไทยต่อไป