กรมเจ้าท่ากับการท่องเที่ยววิถีใหม่ พร้อมเปิดโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน กระตุ้นท่องเที่ยวชลบุรี

กรมเจ้าท่า โดย นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า จัดงานประชุม เสวนา พร้อมเปิดตัวโครงการเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ได้รับเกียรติจาก นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษา รมว.คมนามคม เป็นประธานพิธีเปิดงาน โดยมี นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า, นายอารัญ บุญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์ ผู้ออกแบบโครงการเสริมทราย และ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล เข้าร่วมงานที่โรงแรมสวิส โฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า จากการรายงานการศึกษาและการจัดทำแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันออกโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปีพ.ศ. 2552 พบว่า ปัจจุบันใช้หาดจอมเทียนประสบปัญหาการกัดเซาะอย่างรุนแรง และต่อเนื่องส่งผลให้ชายหาดถดถอยและลดขนาดลงไปทุกปี ซึ่งอาจส่งผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวให้มีแนวโน้มลดลงในอนาคต หากปล่อยทิ้งไว้ภายในไม่ถึง 10 ปีชายหาดจอมเทียนจะไม่เหลือทรายอยู่เลย ดังนั้น จึงได้มีนโยบายเร่งด่วน เพื่อทำการเสริมทราย เพิ่มการป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายหาดเช่นเดียวกับที่หาดพัทยา โดยระยะที่ 1 รวมทั้งสิ้นกว่า 3.5 กิโลเมตร ตั้งแต่ชายหาดพัทยาเหนือไปจนถึงชายหาดพัทยาใต้

วิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า

ครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวประชาชนพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการต่างๆในพื้นที่เป็นอย่างดี ซึ่งกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการพัฒนาการขนส่งทางน้ำ และดูแลรักษาร่องน้ำชายหาดของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการท่องเที่ยวและการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพ และให้มีการเจริญเติบโตของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโครงการนี้ ได้จัดทำงบประมาณจำนวน 586, 047,000 บาท โดยกรมเจ้าท่า ได้ว่าจ้างบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์เป็นผู้รับผิดชอบ โดยเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 จนถึง 15 พฤศจิกายน 2565 เป็นระยะเวลา 900 วัน

วิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษา รมว.คมนามคม

สำหรับทรายที่จะใช้เสริมหาดจอมเทียนนั้นได้นำมาจากบริเวณทิศตะวันตกของเกาะรางเกวียน ซึ่งอยู่ห่างจากหาดจอมเทียนออกไปประมาณ 15 กิโลเมตร คาดว่าครั้งนี้จะใช้ทรายรวมทั้งสิ้นราว 6.4 แสนล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับขอบเขตการทำงานแบ่งออกเป็น 8 ประเภทด้วยกันคือ 1. งานเสริมทรายชายหาดยาว 3,575 เมตร 2. การก่อสร้างแหล่งสำรองทรายหาดยาว 2,202 เมตร

3. งานติดตั้งระบบป้องกันชายหาดแห้งด้วยระบบระบายน้ำลงสู่ชั้นใต้ดิน 2105 เมตร 4. งานติดตั้งระบบท่อน้ำเชื่อมต่อท่อระบายเดิมความยาว 51 เมตร 5. งานก่อสร้างบันไดคอนกรีต 67 จุด,  6.งานตั้งป้ายประติมากรรมและป้ายมาตรฐานรวม 2 จุด 7. งานมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 8. งานประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประชาชน

หลังจากการฟื้นฟูบูรณะชายหาดจอมเทียนเสร็จสิ้นแล้ว ชายหาดจะมีความกว้างเฉลี่ยประมาณ 50 เมตร ที่มีความสวยงามและมีพื้นที่สำหรับการสันทนาการได้มากกว่าเดิม ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าการดำเนินการโครงการดังกล่าวมีความคุ้มค่าของเงิน 1 บาทที่ลงทุนในการส่งเสริมชายหาดจอมเทียนครั้งนี้ จะสร้างเม็ดเงินกลับมาในระบบประมาณ 3.20 บาท หรือสร้างรายได้กว่า 6 หมื่นล้านบาท

หากประชาชนท่านใดสงสัยหรือต้องการข่าวสารเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่โทร 062 490 9099 หรือติดต่อผ่านสายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 หรือที่ www.jomtienbeachnourishment.co