งานแถลงข่าวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Early Stage) และ โครงการยกระดับธุรกิจ (Boost Up New Entrepreneur) ปี 2562

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม เวลา 10.00  น.   วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  เป็นประธานในงาน  เปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Early Stage) และ        โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost Up New Entrepreneur)      ปี 2562 ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 10:00 น.   ณ ห้องเดอะ เพลย์เฮาส์ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์ วัน  และขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ “เริ่มเล็ก สำเร็จเร็ว… คิดให้ไกล และใหญ่พอ” เพื่อเป็นแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจ สร้างสรรค์นวัตกรรม ต่อยอดด้านการตลาด และการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และชมการออกบูธผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ได้รับความสำเร็จจากโครงการปี 2561 กว่า 20 ราย ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 12.00 น.