จับกุ้ง เกี่ยวข้าว เที่ยวนอกกรอบ จังหวัดราชบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดย นางสาวสรียา บุญมาก ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานราชบุรี ร่วมกับ จังหวัดราชบุรี โดย นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และ อำเภอบางแพ โดย นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี ร่วมจัดงานแถลงข่าว “เทศกาลกินกุ้ง และเทศกาลของดีบางแพ” ซึ่งจะจัดตั้งแต่วันที่ 7-10 ธันวาคม บริเวณที่ว่าการอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี และ “งานกินข้าวใหม่ เคล้าปลามัน ฟินแอนด์ฟันกับหุ่นฟาง @ ราชบุรี” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม  ณ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

นางสาวสรียา บุญมาก ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานราชบุรี กล่าวว่า จังหวัดราชบุรี จัดงานสืบสานประเพณี เทศกาลกินกุ้ง และเทศกาลของดีบางแพ ตั้งแต่วันที่ 7-10 ธันวาคม โดยจัดบริเวณที่ว่าการอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เพื่อช่วยส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรองตามโครงการ เที่ยวนอกกรอบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเที่ยวชมถึงบ่อกุ้ง และสามารถทำกิจกรรมทอดแหจับกุ้งในตอนเช้าๆ ตามวิถีชีวิตของคนเลี้ยงกุ้งในอำเภอบางแพ

ซึ่งวันนี้ อำเภอบางแพ ได้กลายเป็นแหล่งเลี้ยงกุ้งขนาดใหญ่ระดับประเทศ ปีหนึ่งมีผลผลิตหลายหมื่นตัน ซึ่งเป็นกุ้งก้ามกรามที่มีขนาดตัวใหญ่ เพราะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จะคัดเฉพาะกุ้งตัวผู้เท่านั้น ทำให้มีขนาดตัวใหญ่และมีน้ำหนักดี

ภายในงาน มีกิจกรรมการแข่งขันกินกุ้ง และ มีกุ้งสดขายในราคาพิเศษลดกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ โดยปกติกุ้งก้ามกรามขนาด 7-8 ตัว 1 กิโลกรัม ในตลาดราคาขายประมาณ 700-800 บาท แต่ภายในงานนี้ขายเพียง 350 บาท และสามารถแพ็กใส่ลังพร้อมกับน้ำแข็งให้ฟรี หรือถ้าคนที่ต้องการทานกุ้งภายในงาน ก็มีร้านอาหารของชมรมคนเลี้ยงกุ้งให้บริการ เช่น กุ้งเผา, ข้าวผัดกุ้ง, ต้มยำกุ้ง

ขณะที่ งานกินข้าวใหม่ เคล้าปลามัน ฟินแอนด์ฟันกับหุ่นฟาง @ ราชบุรี จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10  ณ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ภายในมีพื้นที่นา สำหรับการทดลอง การวิจัยพันธุ์ข้าว และเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวหลากหลายนานาชนิด รวมถึงพันธุ์ข้าวท้องถิ่น และโอกาสที่เดือนธันวาคม เริ่มฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวของพื้นที่ภาคกลาง จึงได้จัดกิจกรรม มหกรรมหุ่นฟางยักษ์ คือ การนำเอาฟางข้าวมาประดิษฐ์เป็นตุ๊กตาหุ่นฟางข้าวขนาดใหญ่มากในรูปแบบต่างๆเช่น ซานตาคลอส ต้อนรับคริสต์มาส, คิงคอง, ช้างแมมมอส, และได้ชื่นชมกับทุ่งบัวแดงขนาดใหญ่

วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อทำให้เกษตรกรเห็นคุณประโยชน์จากฟางข้าว ลดการเผาตอฟางข้าวที่ก่อให้เกิดมลพิษ และฟางข้าวยังทำประโยชน์ได้หลายอย่าง รวมถึงให้เกษตรกรได้ทำหุ่นฟางข้าวมาเข้าประกวด พร้อมกันนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว, นิทรรศการผลงานวิจัยด้านข้าว, นิทรรศการพระเจ้าอยู่หัวกับข้าว, นิทรรศการด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว รวมถึง การฝึกอบรมให้ความรู้ เช่น ทำกระดาษจากฟางข้าว, หมักฟางข้าวเป็นอาหารสัตว์ รวมถึงสินค้าเกษตรรวมของดีจังหวัดราชบุรีอีกกว่า 50 ร้าน

นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผักปลอดสารพิษ และที่สำคัญ ข้าวใหม่ ที่เพิ่งเก็บเกี่ยวในปีนี้ โดยมีเกษตรกรนำมาจำหน่ายเองในราคาพิเศษ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมงานและทำกิจกรรมหลากหลายตั้งแต่เช้าไปจนถึงตอนเย็น ให้ไปชม ช้อป ชิม แชะ

 

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเมืองรอง และในปีที่ผ่านมาอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวมาสู่จังหวัดราชบุรีค่อนข้างโดดเด่น จนกระทั่ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้แยกสำนักงานใหม่มาตั้งที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งเดิมจังหวัดราชบุรีขึ้นอยู่กับจังหวัดกาญจนบุรี ด้วย ททท.เห็นศักยภาพของจังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรี นอกจากท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ตลาดน้ำดำเนินสะดวก และ สวนผึ้ง ที่คนชอบไปเที่ยวสัมผัสอากาศเย็น บางคนเรียกว่า สวีทแลนด์แห่งภาคตะวันตกของเมืองไทยแล้ว ตอนนี้ที่กำลังฮอตมากๆ คือ เรื่องการท่องเที่ยววิถีชุมชน ไม่ว่าจะเป็นตลาดประชารัฐ, ถนนสายวัฒนธรรม หรือหมู่บ้านโอทอป ชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี ตอนนี้บูมมากๆเช่น OTOPนวัตวิถี วัดนาหนอง อำเภอดอนแร่, OTOP นวัตวิถี ตลาดอมยิ้ม อำเภอจอมบึง, OTOP นวัตวิถี ตลาดสุขใจ อำเภอโพธาราม  ซึ่งจังหวัดราชบุรี มีชุมชนท่องเที่ยว ทั้งหมด 50 หมู่บ้าน และค่อนข้างประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ยังได้สัมผัสไปวิถีชีวิตแบบบ้าน เพราะจังหวัดราชบุรี มีกลุ่ม 8 ชาติพันธุ์ ซึ่งแต่ละกลุ่มก็อยู่เป็นชุมชน เป็นหมู่บ้าน เช่น ไทยยวนก็อยู่แถวบ้านคูบัว ดอนแร่ ก็จะมีตลาดที่ชาวบ้านแต่งกายในแบบของไทยยวน หรือสวนผึ้ง มีชุมชนกะเหรี่ยง ส่วนบ้านโป่ง โพธารามก็มีชุมชนรามัญ หรือไปแถวปากท่อ มีชุนชนไทยทรงดำ สิ่งเหล่านี้เป็นเสน่ห์ เป็นจุดขาย และเป็นภาพลักษณ์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเหล่านี้ กลับมาเป็นจุดขายของการท่องเที่ยวในชุมชนจังหวัดราชบุรี อยากเชิญชวนให้มาสัมผัส ลองไปดูวิถีชาวบ้าน และไปซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซึ่งมีการรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชน กลุ่มโอทอป กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ที่ชาวชุมชนมีขบวนการผลิตเอง ทำเอง และขายเอง ผลกำไรต่างๆก็ตกอยู่ในชุมชน

ขณะที่เที่ยวช่วงหน้าหนาวปลายปีอย่างนี้ ต้องไปเที่ยวแถวสวนผึ้ง เพราะอากาศหนาวเย็น และมีพักสวยงามในหลายสไตล์ เป็นชาเล่ย์แบบสวีท หรือเป็นบังกะโลเก๋ๆ ถือว่าเป็นไฮไลต์ ที่พลาดไม่ได้กับการไปสัมผัสอากาศหนาว บรรยากาศเย็นๆ สดชื่น หรือจะขึ้นเขากระโจม หมู่บ้านตามตะเข็บชายแดนไทยเมียนมา, ห้วยคอหมู และแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่งเปิดตัวใหม่คือ โรงเรียนควาย หนองตาตั้ง ตะเนาศรี อำเภอสวนผึ้งมีควายหลายร้อยตัว ซึ่งได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ โดยนักท่องเที่ยวสามารถไปขี่ควายได้ หรือลองดำนา เกี่ยวข้าว ส่วนอำเภออื่นๆของจังหวัดราชบุรีนั้นสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี