ฉลองวันเกิด

ดร.จินดารัตน์  ชุมสาย ณ อยุธยา จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด โดยมีเพื่อนสนิทตบเท้าเข้าร่วมงาน อาทิ วีรศักดิ์ ชุณหจักร, ดร.เนตรปรียา ชุมไชโย, พนิตตา ศรีสะอาด, ทับทิม มาลากุลฯ เลน, ศุภาพิชญ์ ชุมสาย ณ อยุธยา, บุรินทร์ นาคเจริญ, พิชญะ พิชัยณรงค์สงคราม, ลูกหมี-รัศมี ทองสิริไพรศรี,  เอิร์ธ สายสว่าง พร้อมกับศิลปิน นักร้องเข้าร่วมงานจำนวนมากที่ สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์

ดร.จินดารัตน์  ชุมสาย ณ อยุธยา