ฉลอง 20 ปี ประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด ครั้งที่ 20

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญพระชนมายุครบ 86 พรรษา ในวันที่  12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นี้ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ร่วมกับ การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย และกระทรวงวัฒนธรรม จัดงานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้  ผสานงานใบตองและดอกไม้สด ครั้งที่ 20 ในหัวข้อหัวข้อ “สลักเสลาผักผลไม้ไทยวิถี เฉลิมพระบารมีสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9”  ที่โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน

โดยผู้เข้าประกวดแกะสลักผักผลไม้ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด ด้วยแนวความคิดไทยนิยม เช่น พัสตราภรณ์ไทย อาหารไทย วิถีชุมชนไทย วัฒนธรรมไทย และหลากหลายมิติของความเป็นไทยผสานอยู่ในผลงาน การประกวดนี้ยังส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ เกิดความคิดสร้างสรรค์ จรรโลงจิตใจให้อ่อนโยนโดยมีส่วนร่วมสืบสานศิลปะที่งดงามนี้ พร้อมทั้งอนุรักษ์ศิลปะงานแกะสลักผัก – ผลไม้ งานใบตอง ดอกไม้สด อันเป็นมรดกไทย ทั้งนี้ การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ประเภทโรงแรม – บุคคลทั่วไป และประเภทสถาบันการศึกษา  ผู้ชนะยอดเยี่ยม

รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยผู้คว้าถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติในปีนี้ได้แก่ทีม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ในชื่อผลงาน “พสกนิกรสุขใจภายใต้ร่มพระบารมีจักรีวงค์” ในส่วนของผู้ชนะในประเภทสถาบันการศึกษาได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และผู้ชนะในประเภทโรงแรมและประชาชนทั่วไป ได้แก่ โรงแรมบันยันทรี