ชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย มอบ Face sheild ให้เเพทย์

นายณรงค์ ปานนอก ประธานชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย นำหน้ากาก Face sheild จำนวนหนึ่งไปมอบให้นายแพทย์สุชาญ ปริญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปง อ.ปง จ.พะเยา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ อสม.และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอปงได้ใช้ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 กำลังระบาดต่อไป