ชมรมปันน้ำใจอุ่นไอรัก ร่วมกับ สถานีวิทยุเสียงสามยอด จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ กินรีทอง มหาชน

ชมรมปันน้ำใจอุ่นไอรัก ร่วมกับ สถานีวิทยุการจายเสียง เสียงสามยอด จัดพิธีมอบรางวัล ประกาศเกียรติคุณรางวัล คุณค่าแห่งบุคคลและความสำเร็จ ภายใต้ชื่องาน “กินรีทอง” มหาชน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของบุคคล ที่คิดดี ทำดี ควรแก่การยกย่อง เชิดชู ให้เป็นที่ประจักษ์ในฐานะแบบอย่างที่ดีในสังคมไทย

ทั้งนี้ คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ได้มีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณธรรม ความดีงาม และประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆ บุคคลบันเทิงและสื่อสารมวลชน (ศิลปินนักแสดง โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์) เพื่อเข้ารับการประกาศเกียรติคุณรางวัลคุณค่าแห่งบุคคลดีเด่นในแต่ละสาขาในวันที่ 8 สิงหาคมนี้ โดยมี ม.ร.ว.มาลินี จักรพันธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลอันทรงคุณค่า ณ ห้องออดิธอเรียม สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5