ซัยโจ เด็นกิ ชูนวัตกรรมใหม่ Protective Environment มิติใหม่แห่งอนาคต

 นายธันยวัฒน์ จิตติพลังศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล คือผู้นำเทคโนโลยีความเย็นเพื่อสุขภาพ ซึ่งในวงการทันตกรรมในปัจจุบัน ทันตแพทย์ต้องรักษาคนไข้ด้วยความเสี่ยงในการติดเชื้อสูง เพราะแพทย์ต้องอยู่ใกล้ชิดกับคนไข้อย่างมาก ดังนั้น ถ้าคนไข้ติดเชื้อมาไม่ว่าจะเป็นเชื้อโควิดหรือเชื้อโรคอื่นก็ตาม แพทย์ก็จะมีโอกาสในการติดเชื้อได้ง่ายดาย

ดังนั้น ซัยโจ เด็นกิ ในฐานะผู้นำระบบปรับอากาศ ซึ่งได้มีการพัฒนานวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี และได้คิดค้นและพัฒนาระบบ Protective Environment ซึ่งสามารถนำอากาศจากภายนอกอาคารมากรองฝุ่น ลดอุณหภูมิ ลดความชื้นสัมพัทธ์ หรือเรียกว่าเป็นการเอาอากาศดีมาทดแทนอากาศภายในห้องและดูดอากาศเสียภายในห้องออก หรือเรียกว่า Air Change เพราะอากาศที่เราหายใจออกมาอาจจะมีเชื้อโรคปะปนออกมาด้วย หรือเป็นการหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปและเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ดังนั้น อากาศในห้องก็จะสกปรกขึ้นเรื่อยๆ

อย่างไรก็ตาม ระบบ Protective Environment จะใช้วิธีการนำอากาศจากภายนอกผ่านกระบวนการกรองฝุ่น PM0.1 หรือ Ultrafine Particles และฝุ่น PM2.5 พร้อมกับลดอุณหภูมิ ลดความชื้น ทำให้เป็นอากาศบริสุทธิ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้ว มาทดแทนอากาศในห้อง พร้อมกันนี้ยังสามารถดูดอากาศเสียในห้องออกไปนั่นเอง โดยมีตัวควบคุมผ่านระบบและจอมอนิเตอร์ที่แสดงให้เห็นการทำงานอย่างง่ายดาย ที่สำคัญ ยังมีอุปกรณ์ Smart Remote ที่สามารถบ่งบอกการทำงาน บอกค่าความชื้น บอกค่า PM2.5 บอกค่าคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide : CO2) รวมถึงบอกอุณหภูมิได้ หรือเรียกง่ายๆ ว่าสามารถทราบอุณหภูมิอากาศภายในห้องได้ผ่านเซนเซอร์ในตัวเครื่อง Protective Environment ซึ่งภายใน 1 ชั่วโมงสามารถได้ทำแบบนี้ 12 รอบ เราจึงเรียกว่า 12 Air change ซึ่งได้อ้างอิงตามมาตรฐานสหรัฐอเมริกา หรือของหน่วยงานควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกา (CDC) สามารถทำให้ห้องสะอาดในขณะนี้ และยังสามารถลดเชื้อโรคได้ถึง 99% ภายใน 20 นาที

ซึ่ง Protective Environment พร้อม Smart Remote Control แสดงคุณภาพอากาศในห้อง – อุณหภูมิ, Air Change, ความชื้นสัมพัทธ์, PM2.5, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, โหมดฆ่าไรฝุ่น พร้อม Grille – Inlet และ Outlet ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม 12-15  ตารางเมตร Turbo Air Change 12-24 ACH – เอาอากาศดี ไล่อากาศเสีย ยิ่งเร็ว ยิ่งดี

Fresh Air 100% – นำอากาศสะอาด Fresh Air 100% จากนอกอาคาร มาฟอกให้สะอาด ลดอุณหภูมิ และปรับความชื้นก่อนเข้าห้องถูกกรอง 4 ชั้น – Pre Filter, UV SET, HEPA Filter, Ultrafine A.P.S.

Temp. Controller – ลดอุณหภูมิได้เย็นถึง 22  ํC แสดงค่าอุณหภูมิภายในห้องได้อย่างแม่นยำ ด้วยระบบคำนวณ และเซนเซอร์ที่ได้มาตรฐาน

PM2.5 Controller – ควบคุมปริมาณฝุ่นให้อยู่ในเกณฑ์ Good ควรน้อยกว่า 12  (µg/m3) ตามมาตรฐาน US EPA

CO2 Controller – ควบคุมคาร์บอนไดออกไซด์ให้อยู่ในระดับความเข้มข้นไม่เกิน 1,000 ppm เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ

Relative Humidity Controller – ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ 40-60%rH ลดการเติบโตของเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย

Full Inverter System – ประหยัดไฟด้วย BLDC Motor ค่าไฟชั่วโมงละ 4 บาท

Relative Humidity Controller – ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ 40-60%rH ลดการเติบโตของเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย

Monobloc Type – ไม่ต้องเดินท่อน้ำยา รวมระบบเติมอากาศบริสุทธิ์ Fresh Air 100%, ระบบแลกเปลี่ยนอากาศ, ระบบฟอกอากาศ, ระบบควบคุมความชื้น, ระบบลดอุณหภูมิ ภายในหนึ่งเดียว

Easy Installation and Outdoor Service

สำหรับเทคนิคที่ใช้ในห้องทันตกรรมโรงพยาบาล เราเรียกว่า เทคโนโลยี Clean to Dirty Air flow หรือห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ คืออากาศในห้องทันตกรรมต้องไหลจากอากาศสะอาดไปสู่อากาศที่สกปรก ด้วยการวางระบบท่อส่งอากาศที่สะอาดที่สุดไปลงที่แพทย์ก่อนจากนั้นถึงจะ Flow ผ่านตัวคนไข้ไป และดูดอากาศทิ้ง ดังนั้น Clean to Dirty Air flow จะเป็นเทคนิคใหม่ที่ได้นำมาใช้ในโรงพยาบาล

ปัจจุบัน ระบบ Protective Environment ของซัยโจ เด็นกิ นี้ได้ถูกนำไปใช้ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเรามองว่า โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ต้องการความสะอาดมากที่สุดและมีเชื้อโรคน้อยที่สุด ซัยโจ เด็นกิ จึงได้หันมาทำตลาดโรงพยาบาลเป็นอันดับแรก รวมถึงคลินิกต่างๆ และจะรุกตลาดไปยังบ้านพักตากอากาศที่ห่วงใยด้านสุขภาพเป็นพิเศษเป็นลำดับต่อไป

ห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

 

ซัยโจ เด็นกิ เชื่อว่าในอนาคตระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศจะมีโอกาสใช้ในโรงพยาบาลมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในปัจจุบัน และในฐานะที่เราเป็นผู้นำด้านการปรับปรุงคุณภาพอากาศ จึงอยากมีส่วนร่วม และมีส่วนช่วยให้สังคมไทยปลอดภัยจากโควิดมากขึ้น

“เครื่องปรับอากาศในอนาคตจะไม่ใช่แอร์ที่ทำความเย็นเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเป็นแอร์ที่มีระบบระบายอากาศ หรือมีระบบ Air Change ที่ดีด้วย และเป็นแอร์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ที่สำคัญ ซัยโจ เด็นกิ คือแอร์เพื่อสุขภาพ พร้อมที่จะพลิกโฉมรูปแบบเครื่องปรับอากาศแบบเดิมให้เป็นระบบ Air Change และแน่นอนที่สุด ในอนาคตระบบ Air Change จะไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าเลือก แต่จะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับลูกค้า นายธันยวัฒน์ จิตติพลังศรี กล่าวทิ้งท้าย