ดรีมเวิลด์ ฉลอง 25 ปี สร้างรอยยิ้ม ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม “แต้มสี เติมฝัน”

สวนสนุกดรีมเวิลด์   มอบเครื่องเล่นสุดน่ารัก  พร้อมซ่อมแซมเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นให้แก่เด็กๆ  โรงเรียนวัดโคกกรวด  อำเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม แต้มสี เติมฝัน”  โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา, ชุมชน อบต.โคกม่วง  นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความรัก ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

นายธวัช  แย้มเกษม  ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ สวนสนุกดรีมเวิลด์ กล่าวว่า กิจกรรม “แต้มสี เติมฝัน” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในโอกาส25 ปี  โดยมุ่งหวังส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้เด็กนักเรียนที่โรงเรียนขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุงเครื่องเล่นและภูมิทัศน์

ตลอดจนนำเครื่องเล่นของดรีมเวิลด์มามอบให้อีกด้วยในครั้งนี้ที่อยุธยา   เราได้ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ปรับปรุง  ทาสีเครื่องเล่น ในสนามเด็กเล่น ของโรงเรียนให้กลับมาใช้งานได้ สีสันสดใส เด็กๆ  เล่นได้อย่างปลอดภัย อีกส่วนหนึ่ง ชาวบ้านในชุมชนได้มาร่วมแรง ช่วยเหลือ สนับสนุนดูแล ส่งผลให้กิจรรมนี้ สร้างความรัก สามัคคี แสดงน้ำใจ ช่วยเหลือกันได้เป็นอย่างดี

เป้าหมายการจัดกิจกรรมครั้งนี้   นอกจากเพื่อช่วยเหลือสังคมแล้ว  ทางสวนสนุกดรีมเวิลด์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน ร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาให้กลับมาสวยงาม สดใส มีสนามเด็กเล่น มีเครื่องเล่นใหม่ๆ  ซึ่งจะช่วยเติมเต็มความฝันของเด็กๆ ให้ได้สัมผัส ความสุข ความสนุกสนาน ให้เด็กๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมจะเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคมในอนาคตต่อไป