ดิวา คลินิก รับรางวัล Thailand’s Smart Awards สาขาบริษัทจรรยาบรรณและจริยธรรมดีเด่น

รายการ Celeb Club คลับคนดัง โดย ดร.สุธีรา ศรีเบญจโชติ บรรณาธิการบริหารฯ Celeb Club คลับคนดัง จัดโครงการมอบโล่รางวัล Thailand’s Smart Awards ครั้งที่ 1 รางวัลอันทรงเกียรติสำหรับองค์กร และนักธุรกิจคุณภาพระดับแนวหน้า เพื่อยกระดับและพัฒนาธุรกิจให้อย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริม และเป็นแรงผลักดันในการไปพัฒนาองค์กร รวมถึง การสร้างค่านิยม เชิดชูคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมธรรมาภิบาล ซึ่งบริษัท ดิวา ซิสเท็ม จำกัด หรือภายใต้ชื่อ ดิวา คลินิก บริหารงานโดย ดวงตวัน เตชวิวัฒน์วาณิชย์ ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลเกียรติยศ สาขาบริษัทจรรยาบรรณและจริยธรรมดีเด่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก กุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มอบรางวัล และออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เร็วๆนี้

ดวงตวัน เตชวิวัฒน์วาณิชย์ กล่าวว่า ปัจจุบันคลินิกและสถานเสริมความงามเกิดขึ้นใหม่มากมาย แต่สิ่งสำคัญ ที่จะสามารถทำให้คลินิก หรือสถานเสริมความงามเติบโตอย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ คือ การทำงานที่ไม่แข่งขันด้านราคาเพียงอย่างเดียว และคำนึงถึงความพึงพอใจของคนไข้เป็นรายบุคคล รวมถึง ในแง่ของคุณภาพ การบริการ ด้วยจริยธรรม คุณธรรม และมีความซื่อสัตย์ต่อคนไข้เป็นสำคัญ

ดวงตวัน เตชวิวัฒน์วาณิชย์ ประธานกรรมการ บริษัท ดิวา ซิสเท็ม จำกัด

ดิวา คลินิก เคยได้รับรางวัลสาธารณะสุข ด้านความสะอาด ความปลอดภัยมาก่อนหน้านี้ และเป็นคลินิกที่ทำตามกฎของกระทรวงอย่างเคร่งครัด และดีใจที่ได้รับรางวัล Thailand’s Smart Awards สาขาบริษัทจรรยาบรรณและจริยธรรมดีเด่น เพราะจะทำให้คนไข้มีความมั่นใจ เชื่อใจ รวมถึง เป็นกำลังใจในการบริหารงาน ถือว่า เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ซึ่งกว่า 7 ปีที่ผ่านมา มีลูกค้าหรือคนไข้เข้ามารับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง และยังมีการบอกต่อ ส่งมอบความสุข เรื่องความสวยความงาม ให้กับเพื่อนคนสนิทอย่างสม่ำเสมอ

ดร.สุธีรา ศรีเบญจโชติ บรรณาธิการบริหารฯ Celeb Club คลับคนดัง

ที่สำคัญ ดิวา คลินิก มีความพร้อม ทีมงาน และทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญให้บริการทั้ง สาขาที่ RCA, สาขาที่จังหวัดชุมพร และกำลังรุกตลาดขยายสาขาสู่ประเทศ CMLV ขณะได้นี้เปิดสาขาใจกลางกรุงพนมเปญมา 4 เดือนแล้ว เนื่องจากมีคนไข้ที่สนใจเรื่องความสวยความงามจำนวนมาก และที่สำคัญ ดิวา คลินิก ยังได้หุ้นส่วนที่เป็นชาวกัมพูชามาร่วมหุ้น และเคยเป็นคนไข้ที่เคยมารักษาที่ประเทศไทยมาก่อน จึงเกิดจากความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นใจคุณภาพ จริยธรรม

กุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

พิธีเปิดงาน Thailand’s Smart Awards ครั้งที่ 1 รางวัลอันทรงเกียรติสำหรับองค์กร และนักธุรกิจคุณภาพระดับแนวหน้า