ด้วยรักและภักดีจากหัวใจสุวรรณภูมิ

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ด้วยรักและภักดีจากหัวใจสุวรรณภูมิ” เนื่องในโอกาสครบรอบ วันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 ภายในงานมีการจัดแสดงภาพพระบรมสาทิสลักษณ์จากฝีมือจิตรกรกลุ่มสุวรรณภูมิ รายได้จากการจำหน่ายภาพส่วนหนึ่ง นำขึ้นทูลเกล้าถวาย เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งในวันพิธีเปิดงานมี พรรณพิมล วงศ์ทองศรี  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กิจการร่วมค้า ยูนิเวอร์แซล ฮอสพิทอลลิที, จิตติมาศ เกตุวรวิทย์  กรรมการผู้จัดการ  กิจการร่วมค้า ยูนิเวอร์แซล ฮอสพิทอลลิที, ศิวพร ฉั่วสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, วัฒนา พูลเจริญ  ศิลปินสุวรรณภูมิ, กรรัตน์ โกษาคาร  ผู้จัดการ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด และ คริสตอฟ เจอร์โฟรย์  ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต เข้าร่วมงาน นอกจากนั้นยังมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ และสินค้าโอท็อป สมุทรปราการ อีกด้วย นิทรรศการดังกล่าวจะจัดแสดงถึงวันที่ 29 เมษายน 2561ณ บริเวณล็อบบี้ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต