ตุลาคม เที่ยวออกพรรษา เที่ยวสายบุญอีสาน

เรียกได้ว่า เป็นอีกช่วงของเทศกาลท่องเที่ยวสายบุญ ประจำปี 2561 ของพี่น้องชาวอีสาน ที่จะได้ร่วมกันทำบุญใส่บาตรตามประเพณี และที่สำคัญ ยังเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัว ซึ่งหลายคนต้องเดินทางไกลไปทำงานต่างแดน ก็จะได้โอกาสเดินทางกลับมายังถิ่นกำเนิดอีกครั้ง พร้อมกับได้ร่วมทำกิจกรรมงานบุญประเพณีที่แฝงไปด้วยความสุข ความสนุกสนาน และกิจกรรมมากมายตามสไตล์ของคนอีสาน ในช่วงเดือนตุลาคมนี้มีกิจกรรมหลากหลาย สำหรับการท่องเที่ยวสายบุญ อาทิ เทศกาลไหลเรือไฟ ซึ่งจัดงานในหลายจังหวัด เช่น ยโสธร สกลนคร นครพนม

จังหวัดนครพนม จัดงานประเพณีไหลเรือไฟ วันที่ 17-25 ตุลาคม 2561

ประเพณีไหลเรือไฟ ถือเป็นประเพณีของชาวอีสาน ซึ่งภาษาท้องถิ่น เรียกว่า “เฮือไฟ” จัดขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษา เพื่อเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ริมฝั่งแม่น้ำนัมมทามหานที โดยมี ประวัติความเป็นมา กล่าวคือ พระพุทธเจ้าเสด็จไปฝั่งแม่น้ำนัมมทามหานที ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพญานาค พระพุทธองค์ได้แสดงธรรมเทศนาโปรดพญานาคที่เมืองบาดาล และพญานาคได้ทูลขอพระพุทธองค์ประทับรอยพระบาทไว้ ณ ริมฝั่งแม่น้ำนัมมทามหานที ต่อมาบรรดา เทวดา มนุษย์ ตลอดจนสัตว์ทั้งหลายได้มาสักการบูชา รอยพระพุทธบาท นอกจากนี้ ประเพณีไหลเรือไฟยังจัดขึ้นเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษแม่น้ำที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูล และเปรียบเป็นการเอาไฟเผาความทุกข์ให้ลอยไปกับสายน้ำ เป็นประเพณีที่ชาวนครพนม ถือปฏิบัติสืบเนื่องมาตลอดในเทศกาลออกพรรษา ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม โทร 042-513490 หรือเยี่ยมชมได้ที่ www.เที่ยวอีสาน.com

จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม จุดไฟตูมกา ออกพรรษายโสธร วันที่ 19-24 ตุลาคม 2561

อีกงานหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเช่นกัน สำหรับช่วงออกพรรษา คืองาน จุดไฟตูมกา ออกพรรษายโสธร ชมวิถีชีวิตของชาวทุ่งแต้ ชุมชนที่สืบทอดประเพณีจุดไฟตูมกาแห่งเดียวของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 19-23 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอยโสธร และวันที่ 24 ตุลาคม ชมประเพณีจุดไฟตูมกาตามแบบวิถีโบราณที่วัดบูรพา บ้านทุ่งแต้ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ซึ่งตูมกา คือ ผลไม้ป่า ควรแก่การบูชา เพราะมีคุณลักษณะพิเศษ ผลจะแก่จัดในช่วงเทศกาลออกพรรษา ซึ่งเป็นช่วงสำคัญทางศาสนา และผลของตูมกามีลักษณะกลมสวย เมื่อขูดผิวสีเขียวออก และกว้านเนื้อในออกจะมีลักษณะโปร่งแสง ทำให้เกิดแสงเรืองรองสวยงาม และถ้าเจาะรู แสงที่ผ่านลอดออกมา จะปรากฏภาพที่สวยงาม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงาน ททท. สำนักงานอุบลราชธานี พื้นที่รับผิดชอบ : อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ, ยโสธร, ศรีสะเกษ โทร.045-243-770 หรือเยี่ยมชมได้ที่ www.เที่ยวอีสาน.com  

นอกจากนี้ ในเดือนพฤศจิกายน ยังมีใหญ่มีมากมายเช่น จังหวัดสุรินทร์ จัดงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน ปีนี้ได้นำเสนอเรื่องราว 6 ข้อสำคัญของช้างไทย เพื่อให้เราได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของช้างไทยกัน อาทิ ช้างเป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์ไทย ช้างในพระราชพิธีสำคัญต่างๆ ช้างในอุตสาหกรรมทำไม้ เป็นต้น

จังหวัดนครราชสีมา จัดงาน “เทศกาลเที่ยวพิมาย” ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 7-11 พฤศจิกายน ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา

รวมถึง จังหวัดเลย จัดงาน “ประเพณีออกพรรษาและผาสาดลอยเคราะห์เมืองเชียงคาน” ตั้งแต่วันที่ 17-25 ตุลาคมนี้ บริเวณถนนริมฝั่งโขง และสนามหน้าที่ว่าการ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอื้อเฟื้อข้อมูลและภาพประกอบ