ททท.กรุงเทพฯ ร่วมผลักดัน ตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา แลนด์มาร์คใหม่เมืองนนท์

นางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมลงนามความร่วมมือ ระหว่าง จังหวัดนนทบุรีและองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เตรียมเปิด “ตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา” ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และผลักดันให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมืองนนท์ โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ประธานกรรมการองค์การตลาดทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “ตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา”  ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือชุมชนและผู้ประกอบการให้มีพื้นที่ค้าขาย ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนต่อไป โดยกำหนดเปิดตลาดอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

Cr: ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร