ททท.จัดกิจกรรมกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวทางน้ำ พร้อมขยายฐานนักท่องเที่ยวระดับพรีเมียม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำโดย นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง ททท. พร้อมด้วย นายไพรัชช์ ทุมเสน ผู้อำนวยการกองตลาดภูมิภาคภาคกลาง ททท.  จัดกิจกรรม Speed Boat Premium Route @ Autthaya ba TAT ภายใต้โครงการ Premium Nostalgia More Legacy เพื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายตัวหัวของนักท่องเที่ยวและขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีศักยภาพ

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง ททท. กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง มีเป้าหมายในการกระตุ้นนักท่องเที่ยวกลุ่มนักท่องเที่ยวมีกำลังซื้อ หรือเรียกว่า เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เป็นนักท่องเที่ยวระดับพรีเมียม ซึ่งก่อนหน้านี้ ททท. ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์การท่องเที่ยวภาคกลางทางรถยนต์ระดับพรีเมียมมาแล้วเช่น ซุปเปอร์คาร์ และ บิ๊กไบค์ และทริปนี้ ททท.จึงได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำ ภายใต้ชื่องาน Speed Boat Premium Route @ Autthaya ba TAT ซึ่งเป็นการเดินทางท่องเที่ยวทางเรือสปีดโบ๊ทเป็นครั้งแรก และเป็นทริปนำร่องท่องเที่ยวทางน้ำระดับเอ็กซ์คูลซีฟ

อภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง ททท.

ในขณะที่ ภาคกลางมีตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้ว แต่ในด้านตัวเลขการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อคนต่อครั้งยังต่ำอยู่ราว 1,800 บาท เท่านั้น ททท. จึงได้มุ่งเป้าไปที่นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีรายได้สูง หรือกลุ่มมีศักยภาพในการใช้จ่ายได้หันมาท่องเที่ยวในเมืองไทยให้มากขึ้น เพราะเมืองไทยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ซึ่งนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้ ยังไม่ได้สัมผัส โดยมีเป้าหมายเพื่อจะขยับตัวเลขการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้ได้ 2,000 บาทต่อคนต่อครั้ง และที่สำคัญ ยังเป็นการลดความเหลือมล้ำ และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น รวมถึงสร้างสมดุลให้กับผู้ประกอบการนำเที่ยวอีกทางหนึ่ง

 

ททท.ภูมิภาคภาคกลาง ได้ร่วมกับพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว รวบรวมผู้ที่รักในการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำด้วยเรือสปีดโบ๊ท ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา จากกรุงเทพฯ ผ่านนนทบุรี ปทุมธานี จุดหมายปลายทางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในเส้นทางจะผ่านชุมชน วัดวาอาราม ได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่น่าสนใจ รวมถึงสถานที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ดังนั้น การเดินทางทริปนี้ จึงถือได้ว่า เป็นเส้นทางนำร่องตัวอย่าง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

นอกจากนี้ ททท.ยังได้วางแผนการเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวทางน้ำด้วยเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ มีความปลอดภัยสูง เพราะแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่ยังมีความสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดปทุมธานี มีทุ่งนาเขียวขจี น้ำที่ใสสะอาด มองแล้วสบายตา รวมถึง วัฒนธรรมของชุมชน ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาราชธานีเมืองเก่า เมืองมรดกโลก ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในพื้นที่มากมาย ซึ่งถือว่า เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม เป็นวิถีแห่งสายน้ำ โดยเฉพาะในภาคกลางกับ 7 ลุ่มน้ำที่มีความสำคัญของประเทศ

นายไพรัชช์ ทุมเสน ผู้อำนวยการกองตลาดภูมิภาคภาคกลาง ททท.  กล่าวว่า การเดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ท เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวอีกระดับหนึ่งที่มีศักยภาพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าของเรือสปีดโบ๊ทพาครอบครัวมาท่องเที่ยว โดยมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มท่องเที่ยวทางน้ำ ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ ผ่านสถานที่น่าสนใจริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามโปรแกรมการเดินทาง ตั้งแต่กรุงเทพฯ ผ่านวัดแดงธรรมชาติ จังหวัดนนทบุรี ที่มีพระพุทธรูปปางนาคปรกองค์ใหญ่ตั้งโดดเด่นริมแม่น้ำ และจุดพักแรกของคณะเรา เพื่อรับประทานอาหารเช้าอยู่ที่โรงสีเก่าของจังหวัดนนทบุรีมีอายุกว่า 100 ปี ปัจจุบันได้มีการปรับรูปแบบให้ทันสมัย พร้อมกับเปิดเป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟ เพื่อรองรับนักท่องเทียวอย่างมีระดับ

ไพรัชช์ ทุมเสน (ซ้าย)และอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ (ขวา)

จากเดินทางนั้นผ่านวัดโบสถ์จังหวัดปทุมธานี ที่มีการหลวงพ่อโตและหลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่ เพื่อแวะสักการะขอพร และขึ้นเทียบท่าบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสามารถให้เรือสปีดโบ๊ทเทียบท่าได้เป็นอย่างดี และสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวทางบกต่อ ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถาน พระราชวังบางประอิน วัดนิเวศธรรรมประวัติ รวมถึง พิพิธภัณฑ์บางประอินหลังใหม่ที่ชื่อว่า รักษ์บางประอิน ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 กรกฎาคมนี้ เป็นเสมือนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รวบรวมประวัติความเป็นมาของบางประอิน นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวของอยุธยาที่เป็นราชธานี ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

นอกจากนี้ ยังเป็นทริปตัวอย่างที่ให้ท่านที่มีเรือสปีดโบ๊ท สามารถเที่ยวตามรอยได้ ททท. จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่มีเรือ ได้เดินทางท่องเที่ยวทางน้ำภาคกลาง ที่มีจุดจอดเรือ มีสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารริมน้ำมากมายให้ได้สัมผัสวิถีชีวิตริมน้ำ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย