ททท.จัดงาน ESAN EXPO 2018 ยกอีสานเสิร์ฟแซ่บกลางกรุง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน 1 ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี และพันธมิตรท่องเที่ยว จัดงาน ESAN EXPO 2018  ภายใต้คอนเซ็ปต์ “อีสาน ดีหลาย ดีไลท์พลัส” ยกของดีแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน 1 หรือ กลุ่มสบายดี ทั้งอาหาร วิถีชีวิต วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว มานำเสนอ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมภาพรวมของเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจาก นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน 1 เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วย นายจรูญ ถาวรจักร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี, นายเสกสรร ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอุดร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายประพันธ์ เตชะสกลกิจกูล ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศิลปินรับเชิญ แม่นกน้อย อุไรพร เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ งาน ESAN EXPO 2018  ระหว่างวันที่ 19 – 24 กรกฎาคม 2561 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า งาน  ESAN EXPO 2018  เป็นงานของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1  ประกอบด้วย อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย และ บึงกาฬ ต้องการนำเสนอของดีในกลุ่มจังหวัด หรือเรียกได้ว่า “แซ่บอีสานบน ดินแดนแห่งโอกาส” เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมภาพรวมของเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว การเกษตรในกลุ่มจังหวัด ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ แต่ละจังหวัดได้ยกขบวนของดีหลายๆ อย่างมาให้ ช้อป ชม ชิม กันอย่างเต็มที่ สมกับความเป็น “อีสาน ดีหลาย ดีไลท์พลัส”

วัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานในครั้งนี้ คือ E S A N  สื่อความหมายถึง ตัวอักษรเหล่านี้ว่า  Eating หมายถึงเอกลักษณ์ด้านอาหารการกินเฉพาะตัว เช่น ข้าวเหนียว ส้มตำ Song หมายถึง เอกลักษณ์ด้านดนตรีและศิลปะการแสดง เช่น หมอลำ โปงลาง  Amazing Destination หมายถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าตาตื่นใจ เช่น ทะเลบัวแดง  วัดป่าภูก้อน ภูทอก และ Natural Life หมายถึงเอกลักษณ์ด้านวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่กับธรรมชาติอย่างกลมกลืน ความงดงามด้านจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเป็นมิตรกับผู้มาเยือน

ในด้านเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดสบายดี มีศักยภาพโดดเด่นในด้านภูมิศาสตร์ ที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งในกลุ่มประเทศอาเซียน  มีโครงการรถไฟฟ้าทางคู่ที่กำลังดำเนินการ สายขอนแก่น-หนองคาย และเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ One Belt One Road ของจีนด้วย  กล่าวได้ว่า กลุ่มจังหวัดสบายดี กำลังก้าวสู่ความเป็นอีสานยุคใหม่ ที่มีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง พร้อม ๆ กับการเป็นดินแดนแห่งโอกาส (The Land of Opportunities) สำหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ด้วย

นายเสกสรร ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอุดร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ททท. มีนโยบาย ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สร้างกระแสการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และที่สำคัญจะไม่ต่อรองเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยเน้นการกระจายการเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรอง ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นการกระจายเม็ดเงินเข้าไปในแหล่งพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ และเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ โดยพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน 1 จังหวัดอุดรธานี ถือว่าเป็นฮับด้านการท่องเที่ยว และสามารถกระจายตัวนักท่องเที่ยว รวมถึงโอกาสในการค้าการลงทุน เพราะจังหวัดอุดรกำลังมีการพัฒนาการขนส่ง ซึ่งจะมีระบบรางมาจากประเทศจีน ซึ่งททท.มองว่า ในที่สุดก็จะมีนักท่องเที่ยวจากจีนตอนใต้เข้ามาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น ดังนั้น จังหวัดอุดรธานีก็มีศักยภาพในการผลักนักท่องเที่ยวออกไปยังจังหวัดใกล้เคียงได้

เสกสรร ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอุดร ททท.

โดยใช้การท่องเที่ยวเชื่อมโยง ตามแนวคิด ABC ดังนี้ A-Additional คือ เส้นทางเมืองหลักเชื่อมต่อเมืองรอง B-Brand New คือ เส้นทางสู่เมืองรองที่มีศักยภาพ และ C-Combined คือ เส้นทางเมืองรองเชื่อมต่อเมืองรอง เป็นการสร้างโอกาสมากขึ้น เช่น จากตัวเมืองจังหวัดอุดรธานี สามารถเชื่อมโยงการเดินทางไปอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมี บ่อเกลือ ที่มีเรื่องราว มีตำนาน รวมถึงไปเที่ยวชมบ่อเลี้ยงปลากะพงทอง ที่นำปลาไปเลี้ยงในนาเกลือ เป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส และได้ปลากะพงคุณภาพดีจำหน่ายในภาคอีสาน หรือเส้นทางท่องเที่ยวตามความเชื่อความศรัทธาเรื่องพญานาคที่คำชะโนด อุดรธานี ก็สามารถเชื่อมโยงไปที่ หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย จากนั้นไปต่อที่ภูทอก จังหวัดบึงกาฬ ภูทอก ในภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว เป็นที่ตั้งของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) สถานที่สำหรับการฝึกปฏิบัติในเชิงกรรมฐาน ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงพื้นที่ท่องเที่ยวทั้ง 3 จังหวัดได้

ส่วนการจัดงาน อีสานเอ็กซ์โป ของกลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน 1 การเข้ามาจัดงานในกรุงเทพฯ ไม่เพียงแต่จะเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว แต่จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้น และสร้างโอกาสในเดินทางเข้าไปสัมผัสในพื้นที่ภาคอีสานจริงๆ เช่น เรื่องผ้าไหมของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีความสวยงามและมีชื่อเสียงโด่งดัง งานนี้จะทำให้นักท่องเที่ยวอยากไปเห็นผ้าไหมสวยๆ ไปชื่นชมขั้นตอนขบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ  นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวในที่ต่างๆ ให้ได้รับรู้แหล่งท่องเที่ยวอีสาน เป็นการเพิ่มมูลค่า จึงได้ตั้งชื่อแคมเปญว่า อีสาน ดีหลาย ดีไลท์พลัส ซึ่งภาษาอีสานคำว่า ดีหลาย แปลว่า ดีมากๆ

“ภายในงานนี้ นอกจากจะมีคาราวานสินค้าดีราคาถูกจากท้องถิ่นมาจำหน่ายแล้ว ยังมีนิทรรศการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวอันน่าประทับใจ การประกวดภาพถ่ายที่แสดงถึงวิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยวอีสานที่น่าทึ่ง การประกวดทำอาหารอีสานโดย เชฟขาบ-สุทธิพงษ์ สุริยะ เชฟและฟู้ดสไตลิสต์ชื่อดัง ที่จะมาสาธิตการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบของภาคอีสานให้มีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมถึงการร้องเพลงแบบอีสานดั้งเดิมโดย แม่นกน้อย อุไรพร และการประยุกต์ดนตรีอีสานแนวใหม่ โดยศิลปินลูกอีสานด็อกเตอร์แคน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 24 กรกฎาคม 2561 ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ” นายเสกสรร ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอุดร ททท. กล่าวทิ้งท้าย