ททท. จัดทริปตะลุยดินแดนมหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้ ชุมชนวัฒนธรรมไทยภาคกลาง Thailand Village Academy

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคกลาง ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และ เว็บไซต์ Hello local จัดกิจกรรม Thailand Village Academy Showcase  ทริปท่องเที่ยวชุมชนวัฒนธรรมไทยภาคกลาง  โดยเชิญ บริษัททัวร์เยาวชนต่างชาติ มหาวิทยาลัยนานาชาติ  บล็อกเกอร์ และ สื่อมวลชน ร่วมทริปเปิดประสบการณ์ ตะลุยดินแดนมหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย โชว์ศักยภาพชุมชนวัฒนธรรมในภาคกลางของไทย พร้อมเปิดตลาดท่องเที่ยวเยาวชนทั่วโลกที่ ชุมชนตำบลบ้านแหลม  จังหวัดสุพรรณบุรี

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ  ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  “จากการจัดทริปพา เยาวชน สื่อมวลชน และบล็อกเกอร์ ร่วมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยววัฒนธรรมเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ได้รับผลตอบรับที่ดีมาก เพราะนอกจากที่ทุกคนได้เรียนรู้วิถีชีวิตผ่านกิจกรรมชุมชนอย่างสนุกสนานแล้ว ยังได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งที่ถูกถ่ายทอดจาก Local Masters  ปราชญ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชน  เพื่อเป็นการต่อยอดในการส่งเสริมการตลาดอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

ททท. ภูมิภาคภาคกลาง  ร่วมกับทางโครงการฯ ได้มีกำหนด จัดกิจกรรม Thailand Village Academy Showcase  อย่างต่อเนื่อง โดย เชิญ บริษัททัวร์ท่องเที่ยวเยาวชน,สถาบันการศึกษานานาชาติ  ตัวแทนขายท่องเที่ยวออนไลน์   สื่อและบล็อกเกอร์  ให้มาร่วมกิจกรรมทริปต้นแบบท่องเที่ยววัฒนธรรมสำหรับเยาวชนต่างชาติ  ชุมชนตำบลบ้านแหลม  จ.สุพรรณบุรี วันที่ 17 -18 กันยายน 2562  เยาวชนที่มานี่จะได้เรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของชุมชน  เช่น เรียนรู้วิถีชีวิตริมน้ำของชุมชน  เรียนรู้การทำขนมเจ้าบ้านเจ้าเรือน ขนมไทยโบราณ  เรียนรู้การทำน้ำพริกเผาโบราณพื้นถิ่น  และ ได้เรียนรู้การสานปลาตะเพียนด้วยผักตบชวา เป็นต้น

ขอเชิญ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติ หรือองค์กร Corporate ต่างๆ  จัดทริปพาเยาวชนมาเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยววัฒนธรรมที่ชุมชนภาคกลางทั้ง 7 ชุมชน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบวัฒนธรรมสำหรับเยาวชนต่างชาติใน โครงการ Thailand Village Academy  ที่สร้างสรรค์โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม   ได้แก่ 1. หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ไทรน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา 2. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยพวน จ. นครนายก  3. วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลถ้ำรงค์ จ. เพชรบุรี 4. ชุมชนบ้านบางพลับ จ. สมุทรสงคราม 5. ชุมชนตำบลบ้านแหลม  จ. สุพรรณบุรี 6. ชุมชนตำบลหนองโรง จ. กาญจนบุรี 7. ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา  จ. ชัยนาท รับรองได้ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สนุกและประทับใจที่สุด

 

สนใจสอบถามหรือติดตามข้อมูลโปรแกรมเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandvillagacademy.com