ททท. จัดพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย พร้อมเดินหน้ายกระดับคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวผ่านสัญลักษณ์ “กินรี”

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 หรือรางวัล Thailand Tourism Awards โดยมี นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหาร ททท. หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ มิตรทาวน์ฮอลล์ 1 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ 

พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าว พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยจัดขึ้นทุก 2 ปี และในวันที่ 27 กันยายน 2562 ตรงกับวันท่องเที่ยวโลก (World Tourism Day) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ให้ยังคงรักษามาตรฐานสินค้า และบริการทางการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพในสากลนำไปสู่การสร้างกระแสการเลือกใช้สินค้าท่องเที่ยวคุณภาพ และผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างยั่งยืน (Preferred Destination) ตามวิสัยทัศน์ของ ททท.

ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท.

ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการพัฒนากระบวนการตัดสินให้ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการพัฒนา และปรับปรุงสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ สามารถเชื่อถือและไว้วางใจได้

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือ รางวัลกินรี จะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ภายใต้กรอบแนวคิด 3 ประเด็นหลัก คือ การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน (Sustainability and Responsibility) เสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยว (Voice of Customer: VOC) และความสนใจของกลุ่มนักท่องเที่ยว (Customers Interest) โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณา และตัดสินรางวัลเพื่อให้การคัดสรรในทุกสาขาครบทุกมิติ และย้ำถึงจุดยืนของรางวัลที่เปรียบเสมือนเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้า และบริการทางการท่องเที่ยวของเมืองไทย

โดยรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 มีทั้งหมด 3 ประเภทรางวัล ซึ่งมีผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและดีเด่น รวมทั้งสิ้น 88 ผลงาน ดังนี้ ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 25 ผลงาน ประเภทแหล่งท่องเที่ยว 44 ผลงาน ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 19 ผลงาน และที่สำคัญมีผลงานที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ Hall of Fame ที่มอบให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในประเภทเดิม 3 ครั้งติดต่อกัน จำนวน 6 รางวัล ได้แก่ ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 1 ผลงาน คือ โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ประเภทแหล่งท่องเที่ยว 1 ผลงาน คือ เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน และ ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4 ผลงาน คือ ดิ โอเอซิส สปา ลานนา จังหวัดเชียงใหม่  บันยันทรี สปา กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร  บางกอกโอเอซิสสปา กรุงเทพมหานคร  ศูนย์ฝึกอบรมอภัยภูเบศร เดย์ สปา จังหวัดปราจีนบุรี

ซึ่งภายในงานพิธีมอบรางวัลฯ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Thailand Tourism Walk to The Future เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้ดูทันสมัย แต่ยังคงกลิ่นอายของความเป็นไทย ด้วย 2 ไฮไลท์พิเศษการ คือ การแสดงเปิดงาน ในชุด มิติใหม่ของกินรีไทย โดยศิลปิน นายกันต์ธีร์ ปิติธัญ (ซีดี) ตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่จะพาผู้ร่วมงานท่องเที่ยวทั่วไทย ผ่านการแสดงที่ผสมผสานระหว่างเพลงไทยเดิม และดนตรีแรปร่วมสมัย เปรียบเสมือน “กินรี” ตัวแทนความเป็นไทยที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับคนยุคใหม่ได้ และการแสดงพิเศษจาก นางสาวมารีญา พูลเลิศลาภ มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2017 ในชุด กินรี เริงระบำ มุ่งสู่มิติใหม่ ย้ำจุดยืนในการมุ่งยกระดับมาตรฐานแห่งการท่องเที่ยว และ  บริการเพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการฯ ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ การสัมมนาในหัวข้อ “สองทศวรรษรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย : จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” โดยผู้ว่าการและรองผู้ว่าการ ททท. ทั้ง 8 ด้าน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ได้รับรางวัลกินรี และรับทราบแนวทางการส่งเสริมด้านการตลาดท่องเที่ยวจาก ททท.

สำหรับปีนี้ ททท. ได้จัดกิจกรรม Speed Dating ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยให้สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลกินรี มาเป็นผู้ขาย (Sellers) จำนวน 62 ราย ได้พบกับผู้ประกอบการต่างๆ ที่ ททท. เชิญมาเป็นผู้ซื้อ (Buyers) อาทิ สมาคมด้านการท่องเที่ยว บริษัทนำเที่ยว ผู้ประกอบการ Startup  ททท. ด้านตลาดในประเทศ-ต่างประเทศ รวมถึงสื่อมวลชน

ซึ่งกิจกรรม Speed Dating นี้ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลกินรีได้แสดงผลงานและพบปะกับหน่วยงานต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อมูลสินค้า บริการทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ แก่กันอีกด้วย  พร้อมร่วมสัมผัสกับมาตรฐานใหม่ของการท่องเที่ยว และบริการ ภายใต้สัญลักษณ์ กินรี เครื่องหมายรับรองคุณภาพ พร้อมข้อมูลด้านการท่องเที่ยว และผลรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tourismthailand.org/tourismawards