เสียงสามยอด จับมือ ททท. และ TEV เที่ยวทำดีเพื่อสังคม

สถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงสามยอด ร่วมกับ ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร  และบริษัท ไทยยานยนต์ไฟฟ้า จำกัด  (TEV) รถบัสขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า จัดกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมนำคณะสื่อมวลชนจากกรุงเทพฯ สมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรป ร่วมมอบเงินและสิ่งของที่จำเป็นบริจาคให้ผู้พิการ และน้องหมา น้องแมว โดยมี นายกำพล ชูรอด ตัวแทนเป็นผู้รับมอบที่สมาคมรวมปัญญาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งได้เที่ยวชมสวนเกษตรอินทรีย์ สวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรแบบผสมผสาน พร้อมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจของจังหวัดนนทบุรี

พิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร

โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายพันธุ์รวี บุนนาค รอง ผอ.ททท.สำนักงานกรุงเทพฯ, นายวรากร กติกาวงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยานยนต์ไฟฟ้า จำกัด (TEV) รถบัสขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า, นางปุญยวีร์ ดิษผล  เสียงสามยอด, นางชดา บูรณะพิมพ์, เอิร์ธ สายสว่าง และผู้มีเกียรติร่วมทริปเดินทางจำนวน 50 คน บนเส้นทางท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ-นนทบุรี

ปุญยวีร์ ดิษผล  เสียงสามยอด

ตัวแทนสมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรปมอบเงินช่วยน้องๆคนพิการ

นางปุญยวีร์ ดิษผล  เสียงสามยอด กล่าวว่า กิจกรรม CSR ของสถานีวิทยุ​กระจาย​เสียง​เสียง​สาม​ยอด ​และท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีจุดประสงค์​ เพื่อส่งเสริมการทำความดีและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส​ในลักษณะแบบต่างๆ​ ซึ่งทางสถานีวิทยุฯ ได้จัดขึ้นทุกปี ปีละ 2 ครั้ง​ หลังจากการทำบุญก็จะมีการพาเที่ยวจุดต่างๆในการประชาสัมพันธ์​แหล่งท่องเที่ยว การกระจายรายได้สู่ชุมชนในจังหวัดต่างๆ​ โดยที่ผ่านมาก็ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย​ และหลายๆ ภาคส่วนเพื่อให้กิจกรรมสมบูรณ์แบบ​ พร้อมทั้งสื่อมวลชนมาร่วมกิจกรรมในการช่วยประชาสัมพันธ์ในการผลักดันแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในประเทศไทยและต่างประเทศ  โดยการท่องเที่ยวเล็งเห็นความสำคัญการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจะยังช่วยรักษาธรรมชาติและช่วยเหลืออาชีพเกษตรกรตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9

นางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร  กล่าวว่า ททท.กรุงเทพมหานคร ดูแลกรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี เป็นครั้งแรกที่ ททท. ได้ร่วมจัดงานกับสถานีวิทยุเสียงสามยอด ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเพราะเราต้องให้ความสำคัญด้านบุคคล โดยเฉพาะผู้พิการ รวมถึงเราได้เห็นมุมมองการทำกิจกรรมเพื่อสังคมจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่ง ททท. สำนักงานกรุงเทพฯ ก็รู้สึกประทับใจ ครั้งหนึ่งได้ทำคุณประโยชน์กับสังคมและถ้ามีโอกาสก็จะร่วมทำดีเพื่อสังคมต่อไป รวมถึงการทำบุญไหว้พระ นอกจากเราจะได้ทำ CSR แล้วยังสามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี พร้อมกับได้ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อมวลชนที่ร่วมเดินทางมาด้วย

จังหวัดนนทบุรีมีพื้นที่ติดกับกรุงเทพมหานครมีเส้นทางเชื่อมต่อถึง 21 เส้นทาง เสมือนเป็นพื้นที่เดียวกัน แต่ในอีกหลายมุมมองหนึ่ง นนทบุรีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ทางการเกษตร มีแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร มีวิถีชีวิตชุมชนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นชุมชนริมน้ำ รวมถึงวันนี้ได้มีโอกาสมาร้านอาหารซึ่งอยู่ท่ามกลางฟาร์มกล้วยไม้เก่า ที่มุมเน้นด้านการทำเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งจังหวัดนนทบุรีมีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย โดยเฉพาะทุเรียนนนท์ กล้วยไม้ หน่อกะลา ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของนนทบุรี ทอดมันหน่อกะลา และ ททท.คาดหวังในอนาคต ทั้งอำเภอเมือง บางกรวย ไทรน้อยและหลายอำเภอ เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ร่วมทำกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในหลายรูปแบบ เช่นการขี่จักรยาน

ขณะนี้ ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร มีโครงการร่วมกับชุมชนใบบางอำเภอไทรน้อย ที่น่าสนใจเพราะเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมกับการศึกษาวิถีชีวิตริมน้ำไปด้วย แถมยังเป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดนครปฐมได้ ซึ่งวันที่ 26-27 กรกฎาคมนี้ ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร มีกิจกรรมร่วมกับหอการค้ากลุ่มภาคกลางและปริมณฑล ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นนทบรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และนครปฐม โดยจะเชิญหอการค้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ และเสนอขายนักท่องเที่ยวในอนาคต เพราะเป็นพื้นที่เชื่อมโยงสามารถเดินทางสะดวก โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันเราเดินทางใกล้ๆ และกลุ่มนักท่องเที่ยวเล็กลง เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีการท่องเที่ยวชุมชน การเกษตรก็เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ซึ่งการท่องเที่ยวชุมชนเป็นนโยบายชาติ มีหลายภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานร่วมกัน

นายวรากร​ กติกาวงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยานยนต์ไฟฟ้า จำกัด (TEV) รถบัสขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า กล่าวว่า TEV ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับสังคม โดยเรานำรถบัสที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้า 100% โดยมีคุณลักษณะพิเศษ ใช้พลังงานไฟฟ้า ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม  เป็นรถที่มีระบบชาร์ตเร็วเพียง 20 นาที สามารถวิ่งได้ 150 กม. สำหรับที่นำมาร่วมกิจกรรมนี้เป็นรถที่สามารถนั่งได้จำนวน 60 ที่นั่ง เหมาะกับการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร เป็นรถที่ไม่มีท่อไอเสียปลอดมลพิษอย่างแท้จริง รวมถึง มีแบตเตอรี่อยู่ด้านบนหลังคารถ และโดดเด่นด้วยตัวแบตเตอร์รี่ลิเธียมไอออน มีน้ำหนัก 1.5 ตัน และสามารถลุยน้ำได้ 60 ซม. ที่สำคัญยังสามารถรองรับผู้พิการได้ ช่วงล่างปรับขึ้นลงได้ถึง 30 ซม.ให้วีลแชร์ขึ้นลงได้ และยังสามารถปรับพื้นรถยกขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงคอสะพานหรือเส้นทางที่ไม่เรียบได้ นอกจากนี้ TEV ยังมีรถบัสขนาด 6.5 เมตร, 8.5 เมตร, 10.5 เมตร และรถบัสขนาด 12 เมตร ซึ่งขนาดเท่ารถเมล์ไว้ไห้บริการ

วรากร​ กติกาวงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยานยนต์ไฟฟ้า จำกัด (TEV)

ขอบคุณ สถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงสามยอด, ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร และ TEV รถขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า สำหรับกิจกรรมดีๆ