ททท.ชวนเที่ยวข้ามภาคกับอาจารย์คฑา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ อาจารย์คฑา ชินบัญชร จัดโครงการ “พาเที่ยวข้ามภาคสุขสันต์กับอาจารย์คฑา” โดยมี พันธมิตร อาทิ เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด, สถานีโทรทัศน์ช่อง MONO 29, โรงแรมในเครือฟอร์จูน กรุ๊ป, บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด ร่วมสนับสนุน เพื่อเป็นการกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลัก ให้ได้ไปเที่ยวทั่วถึงทุกๆ พื้นที่ของประเทศ พร้อมกับการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า โครงการท้าเที่ยวข้ามภาค เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว และลดความหนาแน่นในพื้นที่เมืองหลัก เพราะเนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะกระจุกตัวอยู่ในเฉพาะภูมิภาค รวมถึงเป็นนโยบายของรัฐบาลต้องการให้การท่องเที่ยวเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและลดความเหลี่อมล้ำภายในประเทศ

นพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศ ททท.

ขณะที่โครงการท้าเที่ยวข้ามภาคเพิ่งเกิดขึ้นเป็นปีที่ 2 ซึ่งปีที่ผ่านมากมีการตอบรับเป็นอย่างดี และมีตัวเลขการเติบโตดี เพราะรูปแบบการเดินทางข้ามภาคทำให้เกิดการพักค้างแรม ยอดการเดินทางท่องเที่ยวเติบโตเกือบ 10% โดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคอีสานมีการเดินทางท่องเที่ยวข้ามภาคไปภาคอื่นๆมากที่สุด เช่น เดินทางไปภาคใต้และภาคตะวันออกเป็นจำนวนมาก ดูได้จากอัตราการจองห้องพักของโรงแรมต่างๆ ซึ่งนั้นก็เป็นการช่วยลดการเหลี่อมล้ำและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ ส่วนปีนี้มีแนวโน้มการเติบโตบ 10% อย่างแน่นอน โดยททท. เน้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เรื่องของผลไม้ เพราะเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงศาสนา  มาเป็นตัวขับเคลื่อนให้นักท่องเที่ยวเดินทางข้ามภาค

ขณะที่ โครงการ พาเที่ยวข้ามภาคสุขสันต์กับอาจารย์คฑา เป็นหนึ่งในแผนงาน ซึ่งททท.มีหลายแผนงานของโครงการท้าเที่ยวข้ามภาค ซึ่งโครงการนี้จะเน้นเรื่องการท่องเที่ยวไปกับศาสนา รวมถึงคติความเชื่อของคนไทย ให้เดินทางไปเที่ยวข้ามภาค รวมการได้พันธมิตร ซึ่งมีลูกค้ามากมายและถือว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้เรื่องศาสนา โดยทางททท.พยายามเก็บลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และยังเป็นการรับรู้ เพิ่มเติมประสบการณ์ท่องเที่ยวกับสถานที่ใหม่ๆ เช่นบางคนไม่เคยไปเที่ยวภาคอีสาน  รวมถึงสถานที่ ที่จะเดินทางท่องเที่ยวข้ามภาคกับอาจารย์คฑาในโครงการนี้ด้วย

อาจารย์คฑา ชินบัญชร กล่าวว่า ปกติคนจะเที่ยวกันอยู่ในภูมิภาคของตนเอง ก็อยากเชิญชวนให้ไปเที่ยวภาคอื่นๆบ้าง อยากให้ไปรับอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่เป็นรูปแบบเฉพาะในแต่ละภาค รวมทั้งความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณีของภาคต่างๆ หรือเรียกว่าเป็นการเติมไทยให้เติมไทย และเป็นการเติมพลังของชีวิต เพราะไปเอาพลังของธรรมชาติ สายน้ำ ทะเลและภูเขา เข้ามาไว้กับตัวเรา รวมไปถึงการท่องเที่ยวแบบวิถีพุทธ เช่น การกราบพระธาตุทางภาคเหนือ หรือการนมัสการพระธาตุประจำวันเกิดของภาคอีสาน นอกจากนี้ยังได้ท่องเที่ยววิถีไทย เรียนรู้วิถีถิ่น ชิมอาหารพื้นบ้าน ทำให้เราได้ท่องเที่ยวครบทุกมิติ เดินทางให้ถูกทิศ รับพลังชีวิตทั่วไทย ไปเที่ยวข้ามภาค และสนุกสุขสันต์ไปกับอาจารย์

การเที่ยวข้ามภาคของอาจารย์คฑา จะเป็นการพาเที่ยวไปทุกภาค เป็นการเที่ยวแบบเปิดโลกใหม่ ไปสัมผัสกับอัตลักษณ์ของแต่ละภาค ซึ่งอาจารย์จะไปเที่ยวที่วัด ไปเที่ยวที่ชุมชน และพาไปรับประทานอาหารท้องถิ่นเด็ดๆ สรุป การเที่ยวข้ามภาคตามสไตล์อาจารย์คฑาคือ “ได้บุญ ได้บิน ได้ฟิน และได้เที่ยว” ครบเลย