ททท.ชวนเที่ยวงานเจ้าพ่อพญาแล ชัยภูมิ ประจำปี 2563

จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดย  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วม งานเจ้าพ่อพญาแล จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 12 – 20 มกราคม 2563 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

งานเจ้าพ่อพญาแล จังหวัดชัยภูมิ โดยทุกปีจะกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 12 – 20 มกราคม 2563 ณ บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย พิธีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพญาแล พิธีถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล ขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่อลังการ การออกร้านและจัดนิทรรศการของภาครัฐและเอกชน การแสดงต่าง ๆ ในภาคกลางคืน การแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP และร่วมลุ้นรางวัลในร้านกาชาดจังหวัดชัยภูมิ

ตลอดทั้ง 9 วัน 9 คืน และเวทีกลางมีกิจกรรมการแสดง ในงานได้กำหนดให้มีการประกวดการแสดงสุดยอดเมืองชัยภูมิ ในงานเจ้าพ่อพญาแล เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทุกอำเภอ ได้มีเวทีแสดงความสามารถในทางที่ถูกต้อง เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดชัยภูมิ กิจกรรมในงานที่ถือว่าพลาดไม่ได้เลย   คือ พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อฯ พิธีถวายช้างแด่เจ้าพ่อพระยาแล ซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 จนถึงปัจจุบัน การจัดพิธีถวายช้างเป็นการถวายช้างจริง จำนวน 9 เชือก โดยให้ผู้ที่ถวายช้างใช้ตะขอถวายช้างแด่เจ้าพ่อพระยาแล

จากนั้นจะมีขบวนแห่รำถวายเจ้าพ่อฯ อย่างสวยงามและยิ่งใหญ่จากชาวชัยภูมิที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธา จุดเด่นของงานเจ้าพ่อพญาแล จะอยู่ที่พลังมหัศจรรย์ ความเชื่อของชาวชัยภูมิที่มีต่อเจ้าเมืองคนแรก เช้ามืดตี 4 ตี 5 ของวันที่ 12 มกราคม ทุกปี จะมีมวลชนนับหมื่นเดินทางมาร่วมในพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อพญาแล แต่ละคนจะตั้งใจมาโดยนำบายศรีปากชามคนละ 1 ชุด มาร่วมพิธีหลังจากประธานในพิธี คือผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบัน ทำพิธีบวงสรวงตามขั้นตอนแล้ว จะเดินถือพานบายศรีออกหน้าขบวน ตามด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน เวียนรอบอนุสาวรีย์ 3 รอบ ก่อนนำบายศรีขึ้นถวายขอพรขอโชคขอลาภ หลายคนที่ประสบผลสำเร็จตามที่ขอ ก็จะกลับมาร่วมพิธีทุกปี

นอกจากนั้น ในช่วงสาย ๆ วันที่ 12 มกราคม ยังจะได้ชื่นชมกับขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมของดีชัยภูมิ ที่คัดสรรสิ่งดี ๆ มาจาก 16 อำเภอ มาจัดแสดงอวดสายตานักท่องเที่ยว ซึ่งปีนี้เน้นรูปแบบขบวนแห่ที่สะท้องถึงความเป็นมา ศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว ของดีของเด่น และวิถีชีวิตของชาวชัยภูมิ ส่วนภายในงานตลอด 9 วัน 9 คืน นอกจากนี้ยังมีการออกร้าน นิทรรศการ ของส่วนราชการ การออกร้านหรรษากาชาด ร้านจำหน่ายสินค้าโอทอป สินค้าโรงงาน และสินค้าทางการท่องเที่ยวจากชุมชนนวัตวิถีทั่วทั้งจังหวัดชัยภูมิมาร่วมออกร้านด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ(กลุ่มงานความมั่นคง) โทรศัพท์ 0 4482 1433 ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ โทร. 0 4482 2502

นางรุ่งทิพย์ บุกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครราชสีมา เผยว่า การจัดงานเจ้าพ่อพญาแล ในปีนี้ ททท. ได้กำหนดเปิดตัวเทศกาลอาหารท้องถิ่น (หม่ำชัยภูมิ)  ร้านอาหารในพื้นที่ ชุมชนร่วมออกร้านอาหารถิ่นพื้นเมือง สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ ชุมชน มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ นอกจากนี้ ยังเชิญเชฟที่มีชื่อเสียงมาสร้างสรรค์อาหารแนวฟิวชั่นจากหม่ำชัยภูมิ รวมทั้ง เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน Theme Gastronomy tourism ซึ่งเป็นการนำอาหาร เป็นจุดขายทางการท่องเที่ยว Cool อีหลี มีดีที่ชัยภูมิ