ททท.ชวนแต่งไทยย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 6 ร่วมงาน “111 ปี รำลึก…พระราชวังสนามจันทร์”

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม, นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ม.ศิลปากร ร่วมจัดงานแถลงข่าว 111 ปี รำลึก…พระราชวังสนามจันทร์ ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเอกชนจังหวัดนครปฐม อาทิ นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม, นายคำนวณ  ไพโรจน์สถาพร   ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม, นายณรงค์ ปฐมกาญจนา ที่ปรึกษาและอดีตประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม, นายสุธี  ศรีเบญจโชติ ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย และอุปนายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางปานจิตร สันทัดกลการ ผอ.ภูมิภาคภาคกลาง ททท., นางธัญภา นิโครธานนท์ ผอ.ททท.สนง.สุพรรณบุรี (สุพรรณบุรี นครปฐม), นายทวีเดช ทองอ่อน ผอ.กองตลาดภาคกลาง ททท. , นายอภิวัฒน์ ทับทิมโต ผอ.กลุ่มงานด้านตลาดในประเทศ พร้อมทีมงาน ททท.กองตลาดภาคกลาง ทีมงาน ททท.สนง.สุพรรณบุรี เข้าร่วมงาน ซึ่งกำหนดการจัดงานฯ ขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00-21.00 น. และจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมภายในพระราชวังสนามจันทร์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ เป็นต้นไป

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า พระราชวังสนามจันทร์ เป็นสถานที่ที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่6) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างในปี 2450 สำหรับประทับแปรพระราชฐานในโอกาสเสด็จฯ มาสักการะองค์พระปฐมเจดีย์ และเพื่อประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถ รวมถึงมีพระราชปนิธานจัดตั้งกองเสือป่า ภายในประกอบไปด้วยพระตำหนัก และพระที่นั่งต่างๆ อาทิ พระที่นั่งพิมานปฐม พระที่นั่งอภิรมย์ฤดี พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์ และพระตำหนักทับขวัญ ฯลฯ ซึ่งหลังจากนั้นเคยใช้เป็นศาลากลางจังหวัดนครปฐมอยู่ช่วงหนึ่ง ทางมูลนิธิสมเด็จเพชรรัตน์มีดำริที่จะทูลเกล้าทูลกระหม่อมที่ดินแปลงนี้ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 กระทั่งปลายพ.ศ. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พิจารณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานที่ดินแปลงนี้ให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อใช้ในราชการ โดยมีจังหวัดนครปฐมเป็นผู้ดูแล ชาวนครปฐมก็มีความภูมิใจ เพราะพระราชวังสนามจันทร์ เปรียบเสมือนสถานที่คู่บ้านคู่เมืองนครปฐม และได้เปิดให้พี่น้องคนไทยได้เข้ามาออกกำลังกาย โดยได้รับความร่วมมือจากชาวนครปฐมเป็นอย่างดี และมีการจัดตั้งกลุ่มจิตอาสาที่จะดูพื้นที่ของพระราชวัง

นอกจากเที่ยวงาน “111 ปี รำลึก…พระราชวังสนามจันทร์ ในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมแล้ว เรียนเชิญใส่ชุดไทยเที่ยวงาน “รวมญาติชาติพันธุ์ พื้นถิ่นทวารวดี 100 ปี สะพานเจริญศรัทธา” วันที่ 29-30 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณสะพานเจริญศรัทธา(สะพานยักษ์) อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งจะได้ชมขบวนแห่ชาติพันธุ์ ทวารวดี ชมวิถีชีวิตของชาติพันธุ์นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี พร้อมชิมอาหารในตลาดย้อนยุค

 

นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า พระราชวังสนามจันทร์ ถือว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าของประเทศและของประชาชนคนไทย ซึ่งจังหวัดนครปฐมมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ และททท.มองว่าจังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งโบราณสถานสำคัญ เช่น องค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งถือว่า เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธ รวมถึงอาหารอร่อยมากมาย ถือว่าเป็นอันซีน เพราะหลังจากไหว้พระได้อิ่มใจ แล้วลงมาก็ได้อิ่มท้องทันที เป็นแหล่งรวมของอร่อยจะกลายเป็นโต๊ะจีนต้องนครปฐม และกลายเป็นภาพลักษณ์ของจังหวัดนครปฐม นอกจากนี้นครปฐมยังเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม เช่น ตลาดดอนหวาย เป็นการผสมกลมกลืนของผลผลิตในพื้นที่สำหรับการค้าขายกับประชาชนคนที่อยู่ริมน้ำ และถ้าจะเจรนัยกันจริงๆ ททท.มองว่า จังหวัดนครปฐมคือ เพชรเม็ดงานอีกหนึ่งแห่งที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ ที่หลายคนไม่ควรพลาด

ซึ่งปีนี้ ททท.ต้องการเผยแพร่สิ่งที่เป็นความงดงามมรดกแห่งสยาม จึงได้หยิบยก พระราชวังต่างๆ มาร้อยเรียงเล่าเรื่องจากสมัยอยุธยามาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ให้เกิดความน่าภาคภูมิใจให้กับคนไทยและเยาวชนของชาติ ซึ่งมรดกอันล้ำค่าส่วนหนึ่งก็อยู่ที่จังหวัดนครปฐม ก็คือ บริเวณพระที่นั่งสนามจันทร์นั่นเอง

 

ผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ม.ศิลปากร กล่าวว่า ในช่วงเช้าของวันที่ 1 กรกฎาคม มีพิธีบวงสรวงรัชกาลที่ 6 และพิธีสงฆ์ พิธีสวนสนามของกองลูกเสือ เนตรนารี และมีกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศย้อนไปราวกับอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งจะมีการจำลองศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาววัง อาหารคาวหวานแบบโบราณในตลาดย้อนยุคให้ได้ลองลิ้มชิมรส นอกจากนี้นักท่องเที่ยวจะสามารถเดินเที่ยวชมพระตำหนัก พระที่นั่งต่างๆ ซึ่งได้จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงภาพถ่ายพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งจะมีผู้บรรยายเกี่ยวกับรายละเอียดสถาปัตยกรรม ข้าวของเครื่องใช้ในพระราชวัง เดินชม Creative market การวาดภาพเหมือนโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร สัมผัสบรรยากาศที่สวยงามจากแสงไฟที่ประดับประดาอยู่เต็มพื้นที่ คลอเคล้าไปด้วยดนตรีร่วมสมัยที่กระจายอยู่ทุกมุมของพระราชวัง ทั้งดนตรีไทย ดนตรีสากล  ที่บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ตลอดงาน