ททท. ชวนแต่งไทยไปเล่นสงกรานต์ คาดนักท่องเที่ยวเพิ่มร้อยละ 12

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานแถลงข่าว “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์: Amazing Songkran 2018” ใน 13 พื้นที่หลัก และเมืองรอง 5 จังหวัด ทั่วไทย พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยว “กลับบ้าน แต่งไทยไปเล่นสงกรานต์” คาดนักท่องเที่ยวชาวไทยจะมีการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์นี้ (12 – 16 เมษายน 2561) ทั้งสิ้น ราวประมาณ 3 ล้าน คน/ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 1 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์นี้ ททท. ได้ส่งเสริมการจัดงานในพื้นที่ต่างๆ กระจายไปทั่วประเทศ อีกทั้งยังรณรงค์ให้คนไทยได้เห็นความสำคัญ และตระหนักถึงการได้ใช้เวลากับครอบครัว พร้อมทั้งสร้างกระแสการแต่งกายด้วยชุดไทยเข้าร่วมกิจกรรมทางประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในแนวคิด “กลับบ้าน แต่งไทยไปเล่นสงกรานต์”

ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นไทยที่น่าภาคภูมิใจ โดยกำหนดจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ขึ้นในจังหวัดเมืองรอง 5 จังหวัด ทุกภูมิภาค หรือ “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ : Amazing Songkran 2018” ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากจังหวัดต่างๆ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์  จังหวัดกำแพงเพชร  จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และ จังหวัดสิงห์บุรี

ซึ่งนอกจากเมืองรองทั้ง 5 เมืองแล้ว ททท.ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมสงกรานต์วิถีไทยในกรุงเทพมหานคร และ 12 พื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง จังหวัดสุโขทัย  จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่) และจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ ททท. คาดการณ์ว่าในช่วงเทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์นี้ (12 – 16 เมษายน 2561) นักท่องเที่ยวชาวไทยจะมีการเดินทางท่องเที่ยวทั้งสิ้น ประมาณ 3 ล้าน คน/ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 1 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 อันเกิดจากปัจจัยสนับสนุน 3 ประการ ได้แก่ การประกาศวันหยุดเพิ่มเติมของคณะรัฐมนตรี คือ วันที่ 12 เมษายน 2561 รวมวันหยุด 5 วันต่อเนื่อง  รวมถึงมาตรการลดหย่อนภาษีสนับสนุนการท่องเที่ยว 55 เมืองรอง และ ททท. กระตุ้นการเดินทางไปยัง 55 เมืองรองอย่างเต็มที่  ในขณะที่สถานการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติ คาดว่า จะมีการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประมาณ 530,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 9,378 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21

ขอบคุณ ททท. เอื้อเฟื้อภาพประกอบ