ททท. ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอีสาน ตักบาตรข้าวเหนียวทีวัดปทุมวนาราม พร้อมบำเพ็ญกุศลให้หลวงปู่มั่น

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. ร่วมกับ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียว พร้อมบำเพ็ญกุศล ภายใต้ชื่อ งานบุญแต่งไทย ใส่บาตรข้าวเหนียว ประเพณีออกพรรษา ฟังธรรมพระกรรมฐาน สืบสานวิถีบูรพาจารย์ พระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตตมหาเถร เนื่องในโอกาสครบ 159 ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น

โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรพล เศวตเศรนี อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มาเป็นประธานพิธี พร้อมด้วย นายภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ (สทน.), นางจิราณี พูนนายม ผู้อำนวยการกองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,  นายสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร ผู้อำนวยการสำนักงานนครพนม, นางธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการสำนักงานสุรินทร์ ททท. ที่วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. กล่าวว่า การจัดกิจกรรม งานบุญแต่งไทย ใส่บาตรข้าวเหนียวที่วัดปทุมวนาราม ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 3 ของปีนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม และกระตุ้นการท่องเที่ยวภาคอีสานในช่วงเทศกาลออกพรรษา ซึ่งภาคอีสานมีประเพณีฮีต 12 คอง 14 มีงานบุญประเพณีตลอดทั้งปี และในเดือนตุลาคมของทุกปี ก็คือ งานบุญเดือน 11 เทศกาลงานบุญที่สำคัญ คือ เทศกาลออกพรรษา ซึ่งถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ประจำปี ซึ่งจะมีการทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว

สมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท.

สุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร ผู้อำนวยการสำนักงานนครพนม ททท.

ซึ่งในงานจะมีพระวิปัสสนาจารย์และพระสงฆ์ จำนวน 19 รูปออกรับบิณฑบาต และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระวิปัสสนาจารย์ และภายในงานยังได้มีการจัดแสดงงานประเพณีต่างๆในช่วงออกพรรษาของภาคอีสาน เช่น ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งที่โด่งดังของจังหวัดสกลนคร หรืองานเทศกาลไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ซึ่งททท.โดยการจำลองเรือไฟโบราณ ที่เรียกว่า เรือไฟกาบกล้วย มาจัดแสดงไว้ รวมถึงจำลองปราสาทผึ้งมาไว้บริเวณงานด้านหน้า ซึ่งหลังจากตักบาตรข้าวเหนียว และแสดงธรรมเทศนาเสร็จแล้ว จะมีการแห่ปราสาทผึ้งจำนวน 3 รอบ บริเวณเขตพุทธาวาส

และยังมีขบวนแห่ประเพณีออกพรรษา เครื่องบูชาแบบอีสานถวายเป็นพุทธบูชา อันได้แก่ พระเสริม พระแสนและพระสายน์ ส่วนในกิจกรรมในช่วงบ่าย มีการแสดงพระธรรมเทศนาบูชาพระคุณอาจารย์มั่น ภูริทัตตมหาเถระ โดยพระครูปัญญาวรคุณ เจ้าอาวาสวัดดอยพระเจ้าตนหลวง อำเภอแม่แต่ง จังหวัดเชียงใหม่

นางจิราณี พูนนายม ผู้อำนวยการกองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. กล่าวว่า ปีนี้ ททท.พยายามประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า ททท.จะยึดการตักบาตรข้าวเหนียวแบบโบราณ คือ ใส่บาตรข้าวเหนียวเพียงอย่างเดียว ด้วยวิธีการหยิบและปั้นเป็นก้อนใส่บาตร ส่วนท่านใดที่นำอาหาร คาวหวาน มาร่วมงาน ทางวัดก็ได้จัดสถานที่รองรับไว้เช่นกัน นอกจากกิจกรรมวันนี้ ในวันที่ 12 ตุลาคม ททท. ร่วมกับวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร จัดพิธีแห่ปราสาทผึ้งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะจัดงานตรงกับการแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร ดังนั้น ท่องเที่ยวคนไทยในเมือง ก็สามารถเดินทางร่วมงานบุญได้ และที่สำคัญ ในเดือนมกราคม 2563 ททท.จะจัดงาน 159 ปีชาตกาลหลวงปู่มั่นที่วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหารนี้อีกด้วย

จิราณี พูนนายม ผู้อำนวยการกองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท.