ททท.สุพรรณบุรี ชวนเที่ยวงาน เทศกาลอาหารจานแห้ว วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563

จังหวัดสุพรรณบุรี เชิญชวนเที่ยวงาน “เทศกาลอาหารจานแห้ว” สมหวังที่วังยาง ครั้งที่ 2 วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563 ณ ปั๊มบางจาก (ถาวรสุพรรณ) ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ภายในงาน มีกิจกรรมมากมายเช่น การแข่งขันทำอาหารจากแห้ว, ประกวดผลผลิตแห้ว GI , ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล,การประกวดหนูน้อยสมหวัง, การแข่งขันดนตรีเต้นบาสโลบเพื่อสขภาพ และชมการแสดงตามโครงการสร้างสรรค์สุพรรณบุรีสู่เมืองดนตรีโลก และกิจกรรมออกร้านจำหน่ายแปรรูปสินค้าจากแห้ว สินค้า OTOP ของดีศรีประจันต์และของดีสุพรรณกว่า 60 ร้าน

ทั้งนี้ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน “เทศกาลอาหารจานแห้ว” สมหวังที่วังยาง ครั้งที่ 2   ณ ปั๊มบางจาก (ถาวรสุพรรณ) ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ขอบคุณ ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี