ททท.เดินหน้าโครงการ “ประชุม…เที่ยว เรื่องเดียวกัน” ตอกย้ำขอนแก่น MICE City

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จับมือ จังหวัดขอนแก่น และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ทีเส็บ) เดินหน้าโครงการ “ประชุม…เที่ยว เรื่องเดียวกันที่ขอนแก่น” เพื่อกระตุ้นนักเดินทางกลุ่ม MICE ให้มีกิจกรรมท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ตอกย้ำภาพลักษณ์ขอนแก่น MICE City ภายใต้โครงการ Khon Khen NEW BIZ ปี 2561 หวังเพิ่มยอดนักท่องเที่ยวปีนี้ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคน

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การเดินหน้าโครงการ “ประชุมและเที่ยว เรื่องเดียวกันที่ขอนแก่น” เพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่ม MICE ให้เดินทางเข้าจังหวัดขอนแก่นอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปี นำเสนอภาพลักษณ์จังหวัดขอนแก่นสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City ) เพราะปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก ด้วยศักยภาพของจังหวัดที่มีความพร้อมทั้งในแง่ของการเป็นเมืองเศรษฐกิจใหญ่ ศูนย์กลางการค้า การลงทุน และยังเป็นมหานครแห่งการท่องเที่ยว ที่มีความหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงมีโรงแรมขนาดใหญ่ มีศูนย์การประชุมขนาดใหญ่ ร้านอาหาร และแหล่งช้อปปิ้ง ที่จะช่วยสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE

ทั้งนี้ททท.ได้ส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นด้วยแนวคิด “ประชุมและเที่ยว เรื่องเดียวกันที่ขอนแก่น” เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น จังหวัดขอนแก่นจะเป็นศูนย์กลางตามกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อการประชุมและนิทรรศการ ในฐานะเป็น MICE City 1ใน5 พื้นที่ของประเทศ ซึ่งมีความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยว การจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ มีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนี้จังหวัดขอนแก่นยังมีแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมือง และกำลังดำเนินการขยายสนามบินขอนแก่นให้เป็นสนามบินนานาชาติ เพื่อรองรับเที่ยวบินและจำนวนนักท่องเที่ยว นักเดินทางกลุ่ม MICE ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ททท.จึงผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 ตามแผนวิสาหกิจททท.พ.ศ.2560-2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดรอง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นไม่น้อยกว่า 5 ล้านคนต่อปี