ททท. เปิดสำนักงานราชบุรี ตามนโยบายส่งเสริมท่องเที่ยวเมืองรอง ย้ำพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ตั้งเป้าเติบโต 10 %

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานเปิด ททท.สำนักงานราชบุรี อย่างเป็นทางการ พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยว ได้รับเกียรติจาก นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมจัดพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีผู้บริหารททท. นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านการตลาดภายในประเทศ นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมจำนวนมาก อาทิ ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าจังหวัดนครปฐม, นายสุธี ศรีเบญจโชติ ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย, นายสุรัตน์ ศรีเบญจโชติ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม, นายอุดม โอษฐยิ้มพราย ผู้อำนวยการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมงาน ที่ททท.สำนักงานราชบุรี

ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี ถือเป็น 1 ใน 5 สำนักงานใหม่ ที่เปิดตามนโยบายสนับสนุนเมืองรองของรัฐบาล ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมา จังหวัดราชบุรี และจังหวัดนครปฐม ที่อยู่ในความดูแลของททท.สำนักงานราชบุรี มีอัตราการเติบโตดีมาก เรียกได้ว่า ราชบุรี เติบโตเป็นอันดับที่ 6 และจังหวัดราชบุรี ยังมีความเหมาะสมในการจัดตั้งสำนักงาน ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยว ความร่วมมือของท้องถิ่น หน่วยงานราชการ รวมถึงสื่อมวลชนท้องถิ่น ได้ให้การรับการสนับสนุนเป็นอย่างดี ซึ่งจุดเด่นของราชบุรีเป็นเรื่องของ “คน” ราชบุรีเป็นเมืองคนอาร์ต มีศิลปะ วัฒนะธรรม เช่น ที่วัดขนอน มีหนังใหญ่ที่น่าสนใจ และที่สำคัญ ทรัพยากรการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีในทุกๆอำเภอ สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ราชบุรี ยังเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ วันธรรมดาก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้อย่างสบายๆ

ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีที่แล้ว จังหวัดราชบุรีมียอดนักท่องเที่ยวกว่า 2 ล้านคน ในขณะที่จังหวัดนครปฐมมีนักท่องเที่ยวกว่า 4 ล้านคน ซึ่งปีนี้ ททท. และททท.สำนักงานราชบุรี ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญ เป็นกลไกลสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชน ที่สร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องในชุมชน ทั้งในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดนครปฐม

ทั้งนี้ทางททท.สำนักงานราชบุรี รวมถึง ททท.ส่วนกลางได้ตั้งเป้า เติบโตทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ ต้องไม่ต่ำว่าร้อยละ 10 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงจะส่งเสริมการท่องเที่ยวใหม่ๆ โดยให้จังหวัดได้มีการสนับสนุนการท่องเที่ยวในทุกๆพื้นที่ ขณะที่นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง จะส่งประโยชน์ในการเดินทางท่องเที่ยวของรัฐได้เป็นอย่างดีมาก ซึ่งตอนนี้ รัฐบาลออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ค่าใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง สามารถลดหย่อนตามจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท หรือถ้าเดินทางไปเมืองหลักและเมืองรองก็ไม่เกิน 20,000 บาท ซึ่งมาตรการนี้ จังหวัดราชบุรี จะได้ประโยชน์เป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีมาตราการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น นำเสนอในแง่มุมของชุมชนใหม่ๆ เช่น ดำเนินสะดวก ชุมชนที่มีชื่อเสียงด้านตลาดน้ำมานาน ก็ต้องนำเสนออัตลักษณ์วิถีชุมชนแบบท้องถิ่นแต่นำเสนอในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งในจังหวัดราชบุรีมีความหลากหลาย สำคัญที่สุด ทำอย่างไร ไม่ทำให้ของดีๆ ออกไปนอกจังหวัด แต่จะทำอย่างไร ให้คนเดินทางเข้ามาในจังหวัดราชบุรีให้มากขึ้น

ททท. จึงเชิญชวนพี่น้องนักท่องเที่ยวให้มาจังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งต้องบอกว่า เป็นความสุขที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ได้มาสัมผัสอัตลักษณ์วิถีชีวิตท้องถิ่น อาหารที่อร่อย วัฒนธรรมที่งดงาม ของจังหวัดราชบุรีและจังหวัดนครปฐม สอบถามรายละเอียดการท่องเที่ยวราชบุรีและนครปฐมเพิ่มเติมได้ที่ 032-919-176 หรือ 1672เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย