ททท.เผยทิศทางการตลาดท่องเที่ยวอีสานปี 2562 ย้ำเที่ยวเมืองรอง ไม่เป็นสองรองใคร

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำโดย นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนแผนตลาดท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562 พร้อมด้วย นายสมชาย ชมภูน้อย ผอ.ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. ให้เกียรติบรรยายพิเศษ

เพื่อให้เกิดการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว และสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพเข้าสู่จังหวัดภาคอีสาน  โดยมีผู้ประกอบการจากหน่วยงานสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆ อาทิ สทน., สนท., สธทท., สทอ., ATTA และ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ร่วมสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวอีสาน ที่โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จังหวัดชัยภูมิ

นายสมชาย ชมภูน้อย ผอ.ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. กล่าวว่า ททท.ได้กำหนดแนวทางด้านการตลาด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะเมืองรอง ซึ่งถือว่า เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวไม่แพ้เมืองหลัก พร้อมกระตุ้นการท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่น เพื่อกระจายโอกาสในเชิงพื้นที่ คือ การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรอง และชุมชน ตามนโยบายลดการเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

รวมถึง การเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยวภาคอีสานเพิ่มขึ้น 10 % โดยจะเป็นการปรับสัดส่วนนักท่องเที่ยว เชิงรายได้จากการท่องเที่ยวให้ลงสู่เศรษฐกิจฐานรากไม่ต่ำกว่า 92,000 ล้านบาท ในภาคอีสาน และคาดว่าจะสร้างบรรยากาศ เร่งการเดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองรอง และชุมชนอย่างคึกคักอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 3 เดือนก่อนสิ้นปี 2561 เพื่อให้การตลาดเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้เกิดการเตรียมความพร้อม และพัฒนาพื้นที่สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสมดุลในทุกมิติ