ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ “อาคาร 50 ปี สศก.”

ดร.มนวิภา  ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สศก.) พร้อมคณะ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์  “อาคาร 50 ปี สศก.” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งสมาคมส่งเสริมการศึกษามในถิ่นกันดารฯ ณ โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา  ตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

โดยมี พระญาณดิลก เจ้าอาวาสวัดมกุฏคีรีวัน จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ และนายสันธาน สร้อยสำโรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลน และมอบอุปกรณ์กีฬาให้ทางโรงเรียน หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการและผลงานของนักเรียน

“อาคาร 50 ปี สศก.” เป็นอาคารโดมและพื้นลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ และปลูกฝังให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในด้านวิชาการ กีฬา นันทนาการ และอื่นๆ ประกอบกับโรงเรียนสามารถรองรับการใช้งานของหน่วยงานในชุมชน และประชาชนที่มาใช้บริการสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและสังคม

อาคารมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2563 สามารถร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย  สาขาสุขุมวิท 33 ชื่อบัญชี “สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 003-2-63516-6