ท่องเที่ยวสุขใจ มีห้องน้ำมาตรฐานใช้

หอการค้าไทย ร่วมกับ SCG การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายส่งเสริมศักยภาพท่องเที่ยวยั่งยืน บันทึกลงนามความร่วมมือ การส่งมอบแบบ “ห้องสุขสโมสร” ซึ่งเป็นห้องน้ำสำหรับแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Happiness for All” เพื่อให้สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละชุมชน มีห้องน้ำสาธารณะที่ได้มาตรฐาน พร้อมรับรองนักท่องเที่ยวที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในโอกาสที่หอการค้าไทยครบรอบ 85 ปี จึงได้ดำเนินโครงการเพื่อสังคมด้วยการจัดทำโครงการ “ห้องสุขสโมสร” สำหรับแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะขึ้น โดยความร่วมมือกันของ เอสซีจี, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องห้องน้ำในแหล่งท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน แข็งแรง มีรูปแบบเป็นสากล สำหรับบุคคลทั่วไป รวมถึงผู้สูงอายุ คนพิการ เน้นการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะมีขนาดต่างๆเช่น  ขนาด S มีพื้นที่ 16 ตารางเมตร, -ขนาด M มีพื้นที่ 35 ตารางเมตร, ขนาด L มีพื้นที่ 50 ตารางเมตรและขนาด XL มีพื้นที่ 105 ตารางเมตร

ด้านนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า บทบาทหน้าที่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คือ การกระตุ้นให้เกิดความต้องการด้านการท่องเที่ยว และพัฒนาผู้ประกอบการ รวมถึงส่งเสริมโครงการพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยเฉพาะห้องน้ำ คือ สิ่งจำเป็น โดยททท.ได้ให้ความร่วมมือด้านการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้มีการนำไปก่อสร้างในพื้นที่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว โดยผ่านช่องทางสำนักงานในประเทศและเครือข่ายที่มี และส่งเสริมการหาแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสม เพื่อผลักดันโครงการดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมต่อไป