ท่องเที่ยวในเขตทหาร ท่องแดนสวรรค์ตะวันตก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง โดย สุคนธ์ ริ้วทอง หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมการตลาดภาคกลาง ททท. ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก โดย พลตรี ดร. ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก, รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก จัดโครงการนำผู้ประกอบการ และสื่อมวลชน เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี ภาพใต้ชื่องาน Army Land” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหารบก

เริ่มต้นทริปกันแต่เช้าตรู่ ล้อหมุน ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรี เดินทางเป็นคณะใหญ่ ด้วยรถบัสของกองทัพบก จำนวน 40 ที่นั่ง จนรู้สึกอบอุ่นใจเป็นพิเศษ และยังได้รับเกียรติจาก พลตรี ดร. ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารชั้นผู้ใหญ่จากสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก ร่วมเดินทาง พาเยี่ยมชมและอำนวยความสะดวกให้คณะของเราเป็นอย่างดี

อนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเวียดนาม

จุดหมายแรกที่ ค่ายสุรสีห์ หรือ กองพลทหารราบที่ 9 ตั้งอยู่ที่ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีพื้นที่กว่า 66,000 ไร่ ประกอบด้วย กรม กอง ต่างๆ มากมาย โดยมี พันเอก พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมพญา เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 9 ให้การต้อนรับ และภารกิจสำคัญอันดับแรก คือ การทำพิธีกราบสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชกาลที่ 1 ทรงมีพระนามเดิมว่า “บุญมา” พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการทำสงคราม จนเป็นที่ครั่นคร้ามของอริราชศัตรู จนได้พระราชสมัญญานามว่า “พระเจ้าเสือ”

จากนั้นเยี่ยมชม อนุสาวรีย์และพิพิธภัณฑ์ทหารผ่านศึกเวียดนาม ซึ่งอนุสาวรีย์ได้สร้าง เพื่อเป็นอนุสรณ์วีรกรรมของทหารไทยที่ได้ไปปฏิบัติการรบร่วมกับชาติพันธมิตรในสงครามเวียดนาม

ซึ่งตัวอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเวียดนาม มีลักษณะคล้ายดาบปลายปืน 4 เล่มประกบกัน มีความสูงประมาณ 24 เมตร โดยรอบประดับด้วยประติมากรรมนูนต่ำที่ทำด้วยโลหะทองแดง และโดยรอบบริเวณนี้ ยังได้จัดแสดงนิทรรศการกลางแจ้ง อาทิ เครื่องบินลำเลียง, เฮลิคอปเตอร์ รวมถึง ขบวนยานพาหนะ จัดแสดงในขณะทำการออกรบได้อย่างเป็นระเบียบและสวยงาม ขณะที่ พิพิธภัณฑ์ทหารผ่านศึกเวียดนาม เป็นอาคารที่ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์สงครามเวียดนามในรูปแบบต่างๆ เช่น แท่นป้ายจารึกแสดงเรื่องราวพร้อมชื่อ, ป้ายอธิบายเหตุการณ์รบ, เครื่องแบบทหาร, เหรียญตรา, ธงไชยเฉลิมพล รวมถึงการบรรยายสรุปในระบบมัลติมีเดีย

นอกจากนี้ คณะของเรายังได้ไปเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ กองพลทหารราบที่ 9 ซึ่งภายในมีห้องนิทรรศการจำนวน 9 ห้อง ประกอบด้วย ห้องเทิดไท้ราชันย์, ห้องฉายภาพยนตร์, ห้องประวัติศาสตร์ทุ่งลาดหญ้า. ห้องกองทหารอาสาสมัคร, ห้องกองพลทหารราบที่ 9, ห้องการป้องกันประเทศ, ห้องการรักษาความมั่นคง, ห้องเกียรติยศและความภาคภูมิใจและห้องหอเกียรติยศ ซึ่งเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 034-589-233-5 ต่อ 51405 ฝ่ายกิจการพลเรือน พล.ร.9

อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ

ในช่วงบ่าย หลังจากอิ่มท้องกับร้านอาหารชื่อดัง “น้องเอ” ร้านอาหารสุดฮิตของจังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เดินทางต่อไปที่ อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ ที่มณฑลทหารบกที่ 17 ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และได้ทำพิธีกราบสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคลอีกครั้ง

พันโท จวน อินทร์ศร ผู้บรรยาย

และเข้าสู่ช่วงบรรยายการทำศึกสงคราม 9 ทัพ โดย พันโท จวน อินทร์ศร เป็นการบรรยายประกอบเสียงที่สะท้อนถึงอารมณ์ พร้อมกับการฉายภาพเหตุการณ์ทำศึกสงครามที่ดุเดือด การเสียเลือดเสียเนื้อของคนนับหมื่น คละเคล้าไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจของความพ่ายแพ้ และผู้ที่ต้องจบชีวิตลงบริเวณทุ่งลาดหญ้า ซึ่งอยู่เบื้องหน้าอนุสาวรีย์แห่งนี้

ด้าน พลตรี ดร. ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก, รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก กล่าวว่า กองทัพบกได้กำหนดยุทธ์ศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว เพื่อช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจ โดยเพราะฐานรากชุมชนคนท้องถิ่น ทั้งนี้ทางรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกภูมิภาค เพราะการท่องเที่ยวสร้างรายได้สำคัญอันดับหนึ่งของประเทศ กองทัพบกจึงได้นำเสนอตัวเลือกทางด้านการท่องเที่ยวให้กับพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยว

นอกจากทหารจะมีหน้าที่การปกป้องอธิปไตยประเทศชาติแล้ว ยังเปิดค่ายทหารให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพราะในพื้นที่เขตทหารเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดี คุ้มค่ากับการเดินทาง คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย และมีระบบการรักษาความปลอดภัยสูง โดยเฉพาะกิจกรรมต่างๆในค่ายทหาร กองทัพบก จึงกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ ภายใต้ชื่อโครงการ Army Land ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร” ซึ่งแบ่งการท่องเที่ยวเป็น 7 รูปแบบ คือ การท่องเที่ยวเพื่อการนันทนาการและการผจญภัย, การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้, การท่องเที่ยวเพื่อการฝึกอบรม, การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและกีฬา, การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน, การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อความรับผิดชอบและตอบแทนสังคม

พลตรี ดร. ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

ขณะที่ พื้นที่ท่องเที่ยวในเขตทหารของจังหวัดกาญจนบุรีนั้น มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก อยู่ภายใต้การบริหารงานโดยสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก ซึ่งโดยมีการดูแลรับผิดชอบพื้นที่ในเขตทหารทั่วประเทศ จำนวน 380 แห่ง รวมถึงโครงการพระราชดำริ ซึ่งอยู่นอกค่ายทหารอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งในแต่ละปีสร้างรายได้เป็นจำนวนมาก เช่น สวนสนประดิพัทธ์, สถานตากอากาศบางปู นอกจากนี้ แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชน ปีละเกือบ 1,500 ล้านบาท

จากนั้นเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์สงคราม 9 ทัพ ภายนอกมีลักษณะเหมือนหมวกทหารโบราณ และภายในมีการจัดแสดงเรื่องราวการทำศึกสงคราม เส้นทางการเคลื่อนพล และรูปปั้นทหารในเครื่องแบบพร้อมอาวุธสมัยโบราณไว้ได้อย่างน่าสนใจ ส่วนด้านบนเนินเขาเป็นป้อมที่เคยใช้เป็นฐานที่ตั้งของกองทัพ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ที่ผ่านการใช้จริง

เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 

และเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง เมืองมัลลิกา ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ได้ย้อนอดีตสมัย ร.ศ.124 เข้าสู่ยุคสมัยของในหลวงรัชกาลที่ 5 และสวมชุดไทยใช้สตางค์สมัยโบราณ เดินจับจ่ายซื้อของในตลาดย้อนยุค จนใช้เวลากันพอสมควร จึงได้เดินทางไปยังที่พักผ่อนในค่ำคืนนี้ที่ สวนไทรโยค รีสอร์ท ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลลุ่มสุม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นรีสอร์ทแห่งแรก ในเขตสะพานถ้ำกระแซ ติดกับสถานีรถไฟถ้ำกระแซ และเส้นทางรถไฟสายมรณะ ซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และถือว่าเป็นสะพานไม้หมอนรถไฟยาวที่สุดในประเทศ ซึ่งถูกโอบล้อมด้วยขุนเขาหินปูน และสายน้ำแควน้อยที่ไหลเย็นตลอดทั้งปี

ขณะที่ช่วงเย็นเข้าสู่งานเลี้ยงสังสรรค์ “สานสัมพันธ์ท่องเที่ยวไทย” อิ่มเอมกับอาหารไทยตามสไตล์ท้องถิ่นของโรงแรมพร้อมกับการโชว์เพลงในรูปแบบของคาราโอเกะจนได้เวลากันพอสมควรจึงแยกย้ายไปพักผ่อน

สุคนธ์ ริ้วทอง (ขวา) มอบของที่ระลึกให้ พลตรี ดร. ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ (ซ้าย)

อรุณสวัสดิ์ไทรโยค

เช้าวันศุกร์  วันแห่งความสุข สำหรับการเดินทางท่องเที่ยว และพักผ่อนแบบสบายๆ แถมตื่นขึ้นมารับอากาศยามเช้าที่แสนจะบริสุทธิ์ มีความสุขกับอากาศเย็นๆ และสายฝนที่โปรยปรายเล็กน้อย ทำให้ชุ่มฉ่ำหัวใจในช่วงหน้าฝนนี้ รวมถึง อาหารเช้า ที่มีความหลากหลายให้ได้เลือกลิ้มลองในสไตล์บุฟเฟ่ต์ ก่อนได้เวลาเคลื่อนคณะออกเดินทาง

ซึ่งปกติการเดินทางจาก สวนไทรโยค รีสอร์ท ไปยังสถานีถ้ำกระแซ เพียง 1 กิโลเมตรเศษๆ จะมีรถไฟมาหยุดจอดให้บริการในช่วงเวลา 07.45 น. แต่ทริปพิเศษนี้คณะของเราได้นั่งรถรางสายพิเศษบนเส้นทางสายมรณะกับ พลตรี ดร. ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ เพื่อชมบรรยากาศของสายน้ำและขุนเขาที่ไม่ธรรมดา ทั้งนี้ รถบัสคันเดิมก็ได้มาจอดรอคณะของเราแล้ว เพื่อเดินทางต่อไปยังจุดหมายท่องเที่ยวในเขตทหาร ที่ใครได้ไปจังหวัดกาญจนบุรีแล้วต้องไปชมให้ได้สักครั้งหนึ่ง

ต้นจามจุรียักษ์ อายุกว่าร้อยปี เส้นผ่าศูนย์กลางร่วมเงากว่า 51 เมตร หรือมีพื้นที่ของทรงพุ่มราว 1 ไร่ 2 งาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตทหารชื่อดังอีกแห่งหนึ่ง ของตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1 กรมการสัตวร์ทหารบก เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสญลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี และที่สำคัญ ที่นี่ยังเป็นสถานที่สำหรับผลิตเสบียงสัตว์ และผสมพันธ์ม้า เพื่อใช้ในภารกิจทางทหาร คณะของเรา ได้ตื่นเต้นกับการขี่ม้า ซึ่งต้องบอกว่าเป็นครั้งแรก และครั้งที่ประทับใจแบบไม่รู้ลืม

ปิดท้ายที่ วัดถ้ำเสือ ด้วยการกราบนมัสการหลวงพ่อชื่น อดีตเจ้าอาวาสที่สังขารไม่เน่าเปื่อย พร้อมกราบหลวงพ่อชินปรางประทานพร ซึ่งตั้งอยู่บนเขาใน อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยการขึ้นกระเช้าแทนการขึ้นด้วยบันได แบบไม่เหนื่อย ไม่เมื่อย เพื่อไปพบกับความสดชื่นของสายลมที่พัดเย็นสบาย และชมวิวทิวทัศน์โดยรอบแบบ 360 องศา ซึ่งมองไปด้านล่างเห็น ทุ่งนา, เทือกเขา, คุ้งน้ำ และตัวเมืองท่าม่วง อยู่ลิบๆ

ท่องเที่ยวอุ่นใจในเขตทหาร

 

ขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก