นครปฐม เปิดตลาดท่องเที่ยวชุมชน กระตุ้นท่องเที่ยว พร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการ

จังหวัดนครปฐม โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้ โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563 ด้วยการออกบูทจำหน่ายสินค้าจากชุมชนต่างๆในจังหวัดนครปฐม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ภายใต้เงื่อนไขมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19

ได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดงาน โดยมี พัลลภ เวศย์วรุตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม, นายพงศ์สุธี สุขศิริ พาณิชย์จังหวัดนครปฐม, นางฐิติรัตน์​  เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม,  นายประพฤติ อรรฆธน ประธานผู้ประกอบการอาหารโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม, นายสุธี ศรีเบญจโชติ อุปนายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม, ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย  และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน โดยมี นายอุดม โอษฐยิ้มพราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ ที่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม

สุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวเปิดงาน

ซึ่งงานออกบูทจำหน่ายสินค้า โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม จัดระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคมนี้  ซึ่งภายในงาน มีผู้ประกอบการจากชุมชนในอำเภอต่างๆ นำของดีของดังในจังหวัดนครปฐมมาร่วมออกบูทมากมายกว่า 50 บูท อาทิ หมูแดดเดียวของฝากเมืองไร่ขิง ผักผลไม้สดๆจากสวนคลองจินดา อำเภอสามพราน ข้าวสารเกษตรอินทรีย์ จาก Smart Farmer ต้นแบบนครปฐม สินค้าโอทอปจากบางเลน ผลิตภัณฑ์จากชุมชนไทยทรงดำ จากอำเภอบางเลน

อุดม โอษฐยิ้มพราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงาน

และที่สำคัญ มีการสาธิตโต๊ะจีนขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐมในแบบ New Normal ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายประพฤติ อรรฆธน ประธานผู้ประกอบการอาหารโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม เป็นผู้บรรยาย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค โดยจัดที่นั่งโต๊ะละ 6 ท่าน พร้อมจัดภาชนะแยกเป็นชุดสำหรับแต่ละท่าน  และเสิร์ฟ 6 เมนูเด็ดในสไตล์โต๊ะจีนเจ้าแรกที่ผ่านมาตรฐานอย. ยุทธพงษ์โภชนา นครปฐม ซึ่งประกอบด้วย แปะก๊วยคั่วเกลือ, ฮ้อยจ้อกรรเชียงปู, ไก่ตอนสับ, กุ้งห้ารสเต้าหู้กรอบ,ข้าวผัดปูและ เต้าฮวยฟรุตสลัด มาให้ลิ้มลอง นอกจากนี้ ที่สำคัญ ก่อนเข้างาน มีการคัดกรองโควิด-19 และลงทะเบียนรับของที่ระลึก

นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีศักยภาพสูง และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์พืช ผัก ผลไม้ปลอดสารเคมี นครปฐมมีแหล่งผลิตในชุมชนที่สามารถผลิต ผลิตผลทางการเกษตรได้จำนวนมาก แต่เราต้องผลิตสินค้าที่ปลอดสารเคมี เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และเป็นสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ

ทั้งนี้ นครปฐมมีชื่อเสียงในเรื่องอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์มาโดยตลอด รวมถึงเรื่องการทำโต๊ะจีน ที่มีผู้ประกอบการหลายร้อยรายที่ได้มาตรฐาน และที่สำคัญยังได้นำผัก ผลไม้ หมู เป็ด ไก่จากพื้นที่มาเป็นวัตถุดิบในการทำเมนูอาหารโต๊ะจีน ดังนั้น การจัดงานส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดนครปฐมในวันนี้ เป็นการเปิดโอกาสอีกช่องทางหนึ่งให้กับพี่น้องในชุมชนได้นำผลิตภัณฑ์ในชุมชนมาสู่ผู้บริโภค หรือนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนจังหวัดนครปฐม ซึ่งจังหวัดนครปฐมต้องการส่งเสริมให้มีการกระจายในช่องทางต่างๆ นอกจากนี้ อยากให้นักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวชมในพื้นที่ของชุมชน และรวมเรียนรู้วิถีชีวิตไปพร้อมกันเช่น การสอนทำขนม, การทำอาหาร การชมการปลูกพืชผัก ผลไม้ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่มีความยั่งยืน

นายอุดม โอษฐยิ้มพราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ซึ่งได้จัดมาอย่างต่อเนื่องโดยผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ และยังเป็นการช่วยฟื้นฟูเยียวยาผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว รวมถึง กระตุ้นการท่องเที่ยวชุมชนให้สามารถมีช่องทางการจัดกิจกรรม สร้างเครือข่าย เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนท่องเที่ยวภายใต้เงื่อนไขมาตรการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดต่อไวรัสโคโรนา

ซึ่งงานนี้มีเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนได้นำผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของแต่ละชุมชนมาร่วมออกบูท รวมถึง ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการอาหารโต๊ะจีนในการมาสาธิตการให้บริการโต๊ะจีนแบบ New Normal เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดนครปฐมให้มีชื่อเสียงต่อไป