นมธ. รุ่นที่ 14 มอบเงินให้โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ ประธานหลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ. รุ่นที่ 14) พร้อมด้วย นายบุญชัย มากเมตตากุล ประธานสีแดง และ เอิร์ธ สายสว่าง ประธานสีเหลือง และผู้ร่วมหลักสูตรนักบริหารระดับ ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ. รุ่นที่ 14)

 

จัดกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการมอบเงินให้โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่ที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ เป็นจำนวน เงิน 210,023 โดยมี คุณจรี ศรีพารัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นผู้รับมอบ ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร