บริจาคเงินช่วยเหลือเด็ก

ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะทูตองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จาก กมลา สุโกศล  ประธานกรรมการบริหารกลุ่มโรงแรมและบริษัทในเครือ “สุโกศล” และครอบครัว มาริสา สุโกศล หนุนภักดี  สุกี้ กมลสุโกศล แคลปป์  และ น้อย กฤษดา สุโกศล แคลปป์  เพื่อบริจาคช่วยเหลือในโครงการช่วยเหลือเด็กที่อาศัยอยู่ในที่พักคนงานก่อสร้าง ขององค์การยูนิเซฟประเทศไทย  โดยมี โธมัส ดาวิน  ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย พร้อมด้วย ขจร วีรพงษ์  ณ ที่ทำการองค์การยูนิเซฟ อาคารสหยูเนี่ยน