ผู้นำอยู่ตรงไหน ก็ยังเป็นผู้นำ

 

 

ผู้นำอยู่ตรงไหน ก็ยังเป็นผู้นำ คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมสมัยที่ 2 ติดต่อกัน ของสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับตำแหน่งต่อเนื่องปุ๊ป ผุดงานใหญ่ทันใจ กับโครงการ “DRIVE AWARD 2018 & JUMC STAR  2018”  ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ คัดเลือกองค์กรผู้นำ ที่มีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ และผลักดันนักธุรกิจรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 40 ปี ที่ประกอบธุรกิจในแนวคิดใหม่ นวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมได้รับเกียรติจาก   คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “  Thailand Transformation” (ไทยแลนด์ ทรานส์ฟอร์เมชั่น) พร้อมร่วมมอบรางวัล ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

  ชาติชาย พยุหนาวีชัย