พลเอก ประวิตรฯ ห่วงบุคลากรทางการแพทย์ สั่งดีอีเอสจัดหอพัก CAT รองรับนักรบเสื้อ

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี และคณะ พร้อมด้วย นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินทางมาให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ณ อาคารหอพัก CAT สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งใช้เป็นสถานที่พักชั่วคราว โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

ปัจจุบันจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังคงมีตัวเลขการระบาดในประเทศไทยต่อเนื่องและอาจใช้เวลานับเดือนในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อดังกล่าว CAT จึงได้จัดเตรียมอาคารหอพักจำนวน 145 ห้องไว้สำหรับรองรับบุคลากรทางการแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากการปฏิบัติงานให้เหมาะสม โดยอาคารหอพักดังกล่าวจะจัดเป็นสถานที่พักสำหรับบุคลากรการแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในกลุ่มที่ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง  เพื่อการพักอาศัยที่แยกสัดส่วนจากบุคลากรที่ดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคระบาด COVID-19 ซึ่งจะใช้หอพักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   โดยการขยายโซนที่พักและการแบ่งโซนดังกล่าวเพื่อดูแลป้องกันสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์ทั้งสองกลุ่มให้ปลอดภัยและช่วยในการลดความเสี่ยงติดเชื้อที่อาจเกิดจากการพักร่วมกัน รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งมีความอ่อนล้าจากการปฏิบัติงานหรืออาจไม่สะดวกที่จะเดินทางในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้กล่าวให้กำลังใจแก่บุคลากรแพทย์ในโอกาสที่ได้เยี่ยมเยียนในครั้งนี้ “ผมขอชื่นชมในความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่มีภารกิจทั้งในส่วนของการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคอื่น ๆ  ซึ่งต้องประสบความยากลำบากมากขึ้นในการปฏิบัติงาน  ซึ่งผมขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญยิ่งในการดูแลประชาชนได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย   ขณะเดียวกันผมขอขอบคุณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้มอบนโยบายและดูแลให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดได้ร่วมช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  และต้องขอขอบคุณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ที่จัดไว้อย่างดีเพื่อช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับความสะดวกสบายในการพักผ่อนอย่างปลอดภัย และไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง  ซึ่งจะสามารถช่วยให้นักรบเสื้อกาวน์ของเราสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่”

สำหรับอาคารหอพัก CAT ตั้งอยู่ใกล้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีความสะดวกสบายด้วยห้องพักสะอาด ขนาดมาตรฐาน เครื่องปรับอากาศ  สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ พร้อมระบบคีย์การ์ดและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะให้การดูแลด้านสุขลักษณะ ความสะอาด และการทำให้ปราศจากเชื้อตามหลักสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาการใช้อาคารเป็นที่พักบุคลากรทางการแพทย์ไปจนถึงวันที่สถานการณ์ของประเทศกลับสู่ภาวะปกติอย่างปลอดภัย