พานาโซนิค ทุ่มงบประมาณกว่า 10 ล้านบาท เตรียมจัดงาน “Panasonic Business Solution Open House 2020”

Panasonic Business Solution Open House 2020 จัดในระหว่างวันที่ 12 -21 กุมภาพันธ์นี้ บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จากัด จัดงาน “Panasonic Business Solution Open House 2020” เพื่อนาสินค้าของพานาโซนิคที่มีอยู่อย่างหลากหลายมากกว่า 15 กลุ่มสินค้ามาประยุกต์เข้าด้วยกัน ซึ่งจัดทำเป็น ซิสเต็มส์ โซลูชั่น สำหรับตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจในยุคใหม่ โดยได้ทุ่มงบประมาณสาหรับจัดงานในครั้งนี้กว่า 10 ล้านบาท เพื่อจำลองบรรยากาศเสมือนจริง สาหรับการใช้งานในรูปแบบ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น ใน 6 กลุ่มธุรกิจหลัก โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าชมงานได้ถึง 8 วัน จำนวน 19 รอบด้วยกัน ณ ออดิทอเรี่ยม ฮอลล์ ชั้น 5 บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จากัด ถนนเสรีไทย

ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมลงทะเบียนเข้าชมงานได้ที่ คุณแก้วใจ ประเสริฐกรรณ อีเมล์ kaewjai.prasertkan@th.panasonic.com หรือโทร. 0-2731-8888 ต่อ 1258