ฟอร์จูนกรุ๊ป เปิดตัวผู้บริหารใหม่

โรงแรมในเครือ ฟอร์จูนกรุ๊ป เปิดตัวผู้บริหารใหม่  ฝีมือดี   นายเชิดชัย  กมลเนตร ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการโรงแรม   ผู้คร่ำหวอด  ในวงการโรงแรมที่มีชื่อเสียงในประเทศ  เพื่อเพิ่มศักยภาพโรงแรมในเครือฟอร์จูน