รยสท.มอบประกันภัย ผู้ที่จะเดินทาง อบรม FIA Sport Grant Program  ณ เมืองฮอกไกโด ญี่ปุ่น

สมพร สืบถวิลกุล นายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา  มอบประกันภัยการเดินทางต่างประเทศให้กับผู้ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการอบรม FIA Sport Grant Program  ณ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้มีผู้เดินทางไปอบรมจำนวน 21 คน ทุนประกันรวม 21 ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ณ ห้องประชุมสมใจนึก ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ