รัฐมนตรีฯศึกษา เยี่ยมชมเมืองโบราณ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมเมืองโบราณ สมุทรปราการ เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมด้านการศึกษานำพาการท่องเที่ยว การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนการเรียนรู้นอกห้องเรียน ของภาคการศึกษาไทย พร้อมส่งเสริมคนไทยเที่ยวเมืองไทย กระตุ้นภาคเศรษฐกิจ ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ