ราชบุรี จัดงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง พร้อมโชว์ภูมิปัญญา เอกลักษณ์ชาติพันธุ์โดดเด่น

ททท.สำนักงานราชบุรี ชวนเที่ยว งานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลางวิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำประตูสู่สยามประเทศ  วันที่ 20-22  พฤศจิกายน 2563  เวลา 10.00 – 17.00 น.  ณ วัดขนอนหนังใหญ่  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

ภายในงานจะเป็นการเปิดพื้นที่สื่อกลางนำเสนอเอกลักษณ์ ชาติพันธุ์และภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น  จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ภาคกลางท้องถิ่น  30 แห่ง 14 จังหวัด  อาทิ ผ้าไทยชาติพันธุ์, นิทรรศการเรียนรู้วิถีชีวิต-วัฒนธรรม-อาหาร-การละเล่นภาคกลาง, มิวเซียมช็อป ของดีพิพิธภัณฑ์ภาคกลาง

นอกจากนี้ยังมี ตลาดนัดอาหารพื้นถิ่นภาคกลาง และการจำหน่ายสินค้าชุมชน (ท้องถิ่น), การสาธิต และการแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชนแต่ละท้องถิ่น, กิจกรรม Work Shop เรียนรู้การทำอาหาร ขนม การแต่งตัวแบบชาติพันธุ์ต่างๆ

รวมถึง กิจกรรมเสาวนา ณ  โรงมหรสพหนังใหญ่วัดขนอน

ที่ 20 พฤศจิกายน 63    เวลา 13.00 – 14.30 น.  เสวนาเรื่อง : เรื่องเล่าจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กับภาพสะท้อนย้อนรอยประเพณี วิถีและวัฒนธรรม ชุมชม 5 ลุ่มน้ำ วันศุกร์

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 63 เวลา 10.00-11.30 น.  เสวนาเรื่อง : พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจะอยู่อย่างไร ในอนาคต

และเวลา 13.00- 14.30 น. เสวนาเรื่อง :  เจาะลึก ทวารวดีในแดนสยาม “ทวารวดีวัฒนธรรมเริ่มเเรก แห่งสยามประเทศ”

ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook : มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง โทรศัพท์  : คุณสุริสา อาศุศิริ โทร.092-6056445

หรือติดตามข้อมูลข่าวสารท่องเที่ยว จ.ราชบุรี – นครปฐม ได้ที่Facebook : ททท.สำนักงานราชบุรี

(https://www.facebook.com/tatratchaburioffice)

Line : @TATratchaburi

Cr: ททท.สำนักงานราชบุรี