ราชเทวี ลีลาศกับสุนทราภรณ์ เพื่อการกุศล

สโมสรโรตารี ราชเทวี ภาค 3350 โรตารีสากล นำโดย นางสิริ ฉายางาม นายกสโมสรโรตารี ราชเทวี พร้อมด้วย นายไพศาล อัคนิวรรณ นายกรับเลือก จัดงานลีลาศเพื่อการกุศล ภายใต้ชื่องาน “ราชเทวี ลีลาศกับสนุทราภรณ์เพื่อการกุศล” ได้รับเกียรติจาก นายนครินทร์ รัตนกิจสุนทร ผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล เป็นประธานพิธีเปิดงานพร้อมกับการส่งมอบเงินบริจาคซื้อเตียงคนไข้ให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาภา ภัคภิญโญ รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปซื้อเตียง เพื่อคนไข้ติดเตียง และงานสาธารณะกุศลของสโมสรโรตารี ราชเทวี พร้อมส่งเสริมและอนุรักษ์เพลงไทย ทั้งนี้ยังมี มูลนิธิครอบครัวพอเพียง, ข้าวพนมรุ้ง และโรงพยาบาลปิยะเวท ร่วมสนับสนุนและบริจาค พร้อมกับผู้มีจิตศรัทธาเพื่อผู้ป่วยติดเตียง

 

นครินทร์ รัตนกิจสุนทร ผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล

 

สิริ ฉายางาม นายกสโมสรโรตารี ราชเทวี

 

 

ภายในงาน ยังได้เพลิดเพลินกับบทเพลงจากวงสุนทรภรณ์วงใหญ่ พร้อมนักร้องชั้นแนวหน้าของสนุทราภรณ์การดนตรี และยังได้รับเกียรติจาก ครูรวงทอง ทองลั่นธม ศิลปินแห่งชาติ พร้อมด้วยนักร้องกิตติมศักดิ์ อาทิ นายนครินทร์ รัตนกิจสุนทร, นางพรศุลี วิชเวช, นายไพฑูรย์ แก้วทอง, นายสุรชาติ ชื่นโชคสันต์, รศ.พญ. ชนิดา กาญจนลาภ, ดร.จรัล ดำรงรัตน์, นางชุติมา จิตตปาลพงศ์, นายธรรมนูญ มงคล, นายทัศน์ชัย บัณฑิตกุล, ศ.ดร.ธราพงษ์ วิทิตศาสนต์, นางกนกกร ปานจันทร์ และนายไพศาล อัคนิวรรณ ร่วมขับขานบทเพลงอันไพรเราะ

 

ทั้งนี้มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมลีลาศกับวงดนตรีสุนทราภรณ์อย่างคับคั่ง โดยมี นายสุธี ศรีเบญจโชติ ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ให้การต้อนรับ ที่ห้องประชุมใหญ่ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม