สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รับน้อง นมธ.รุ่น 15

รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม เป็นประธานจัดงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม หรือ นมธ.รุ่นที่15 โดยมุ่งเน้นสร้างความร่วมมือกันในอนาคตเพื่อชุมชน สังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประเทศชาติ พร้อมทั้งเสริมสร้างจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการสืบทอดอุดมการณ์ “เพื่อสังคม” ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยมี ดร.มนตรี ฐิรโฆไท ผู้อำนวยการและกรรมการบริหาร สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม, พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ ประธานรุ่นหลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ. รุ่นที่ 14) และเพื่อนนักบริหารระดับสูงฯ เข้าร่วมงานกว่า 200 คนที่ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์