สภาส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ญี่ปุ่น มั่นใจเนื้อวากิวคุณภาพดีตรวจสอบได้จาก QR Code

สภาส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ญี่ปุ่น จัดงานสัมมนาระบบ QR Code ของเนื้อวัววากิวญี่ปุ่น  พร้อมผลักดันระบบ All Japan เพื่อยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ญี่ปุ่น ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสากล ทั้งนี้ยังได้พัฒนาต่อยอดระบบตรวจสอบเนื้อวากิวแท้จากประเทศญี่ปุ่นผ่านระบบ QR Code ที่มีหลักที่มีสัญลักษณ์เนื้อวากิว มั่นใจผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และจำแนกสินค้าเนื้อวากิวแท้จากประเทศญี่ปุ่นได้

คุณทสึโยชิ ฮิชินูมะ ผู้อำนวยการสภาส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ญี่ปุ่น กล่าวว่า สภาส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ญี่ปุ่น ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อ การส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ญี่ปุ่น โดยใช้ระบบ All Japan ซึ่งหัวใจสำคัญอยู่ที่เนื้อวัว รวมถึงเนื้อหมู เนื้อไก่ไข่ไก่ นมวัว และผลิตภัณฑ์จากนมเป็นต้น สำหรับด้านเนื้อวัว นั้นได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการพิจารณายุทธศาสตร์การส่งออกเนื้อวัว

ทสึโยชิ ฮิชินูมะ ผู้อำนวยการสภาส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ญี่ปุ่น

ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาวะปศุสัตว์กลาง โดยมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการ เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องด้านปศุสัตว์ต่างๆ เช่น การผลิตเนื้อวัวในประเทศแหล่งผลิตการแปรรูปการกระจายสินค้าส่งออก เพื่อยกระดับแบรนด์ให้มีคุณภาพปลอดภัยปลอดภัย และสร้างรากฐานที่มั่นคง เพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าต่างๆไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะเนื้อวากิว นับได้ว่าเป็นหนึ่งในปศุสัตว์ของของประเทศญี่ปุ่น ที่ถูกจับตามองในฐานะวัตถุดิบชั้นสูงและด้วยคำล่ำลือด้านรสชาติความปลอดภัย ทำให้นอกจากนานาประเทศในเอเชีย ซึ่งมีความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นแล้ว ความต้องการนั้นกำลังค่อยๆแพร่ขยายไปยังตะวันตกอีกด้วย

สำหรับตลาดเนื้อวัววากิวในประเทศไทย มีอัตราการต้องการและเป็นที่นิยมสูงมาก เนื่องจากสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายชนิด เช่น สุกี้ยากี้ ชาบู สเต็ก ทำให้มีผู้นำเข้าและจำหน่ายเนื้อวัววากิวเป็นจำนวนมาก ทั้งแบบได้มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้น สภาส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ญี่ปุ่น จึงได้มีการกำหนดโลโก้วากิว เพื่อนำไปประทับบนบรรจุภัณฑ์เนื้อวากิวที่เกิดและถูกเลี้ยงในประเทศประเทศญี่ปุ่นการันตีคุณภาพ ผู้บริโภคเองนั้นสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้แน่ใจถึงเนื้อคุณภาพเมื่อรับประทานเนื้อวากิวภายนอกประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันสมาคมได้มีการพัฒนาระบบตรวจสอบเนื้อวากิวแท้จากประเทศญี่ปุ่น ผ่านระบบ QR Code ที่สามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆ อาทิ ชนิดของวัว แหล่งที่มาของเนื้อ รวมถึงมีการสาธิตการหั่นเนื้ออย่างถูกวิธี พร้อมวิธีการปรุงสูตรต้นตำรับ

เนื้อวากิว นับเป็นเนื้อที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมที่หาไม่ได้ในเนื้ออื่น หรือเรียกได้ว่าเป็นทรัพย์สมบัติของประเทศญี่ปุ่น และสายพันธุ์วัว ที่นิยมนำบริการมากที่สุดคือ พันธุ์ญี่ปุ่นขนดำ ซึ่งชาวญี่ปุ่นยกย่องให้เป็นสุดยอดแห่งสายพันธุ์อันดับ 1 มีการเลี้ยงกันมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของประชากรวัวทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น ที่สำคัญให้เนื้อที่มีไขมันแทรกในปริมาณสูง