สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ จุฬาฯ เตรียมจัด DRIVE AWARD 2018 วันที่ 27 มิถุนายนนี้

    • สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เตรียมจัดงาน DRIVE AWARD 2018 (ไดรฟ์ อะวอร์ด 2018) โดยคัดเลือกองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงรางวัล JUMC STAR 2018 (จัมพ์ สตาร์ 2018) สำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 40 ปี เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และเป็นต้นแบบ แรงบันดาลใจ โดยได้รับเกียรติจาก นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Thailand Transformation” (ไทยแลนด์ ทรานส์ฟอร์เมชั่น) พร้อมร่วมมอบรางวัลในวันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา18.00-21.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย