สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมา ประชุมสัญจรภาคอีสาน

พลเอก ดร.วิชิต ยาทิพย์ นายกสมาคมฯ

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมา นำโดย พลเอก ดร.วิชิต ยาทิพย์ นายกสมาคมฯ  จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และประชุมสัญจรสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อประสานงานด้านเศรษฐกิจ และกระตุ้นตลาดการค้าการลงทุนสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “สถานการณ์และกลยุทธ์ เพื่อการสร้างโอกาสในการค้าและการลงทุนในประเทศเมียนมา” โดย นายณัฐวิณ พงษ์เภตรารัตน์ นายกสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ความสัมพันธ์ รวมถึงการค้าการลงทุน ซึ่งจะก่อให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน และขยายผลไปสู่ประชาคมอาเซียน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดงานบรรยายพิเศษ ขณะที่ช่วงเย็น เข้าสู่งานสังสรรค์และสันทนาการ พร้อมกับการแสดงทางวัฒนธรรม ฟ้อนภูไท จากจังหวัดสกลนคร การแสดงของจังหวัดนครราชสีมา ปิดท้ายด้วยการแสดงนาฏศิลป์จากประเทศเมียนมา ที่สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

พลเอก ดร.วิชิต ยาทิพย์ นายกสมาคมฯ กล่าวว่า สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยเมียนมา ได้ก่อตั้งมากว่า  17 ปี เพราะสมัยก่อนประเทศไทยและประเทศเมียนมายังมีข้อขัดแย้งบางประการ และที่สำคัญ เพื่อการสานสัมพันธ์คนทั้งสองชาติให้สามัคคีกัน รวมถึงเรื่องการค้าขาย ซึ่งปัจจุบัน มูลค่าการค้าขายตามแนวชายแดนไทย ปีละ 2 แสนกว่าล้านบาท และยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำกิจกรรมขยายผลไปสู่ประชาคมอาเซียน อาทิ การส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาตามแนวชายแดน เรียกได้ว่า เป็นการเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ

ส่วนสาเหตุที่สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมา มาเปิดสาขาที่ภาคอีสาน ก็เพราะภาคอีสาน มีบริษัท มีห้างร้าน และมีธุรกิจต่างๆจำนวนมาก ซึ่งมีความต้องการไปลงทุนค้าขายกับประเทศเมียนมา ซึ่งนอกจากสาขาจังหวัดขอนแก่น, สกลนคร,นครพนม และมุกดาหารแล้ว การจัดงานประชุม การบรรยายพิเศษ และงานเลี้ยงต้อนรับในคำคืนวันนี้ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก คุณชนินทร์ วงษ์แสง ประธานสาขา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งโคราชมีพื้นที่เป็นจังหวัดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีประชากรกว่า 2 ล้านคน และยังประตูสู่ทุกๆจังหวัดในภาคอีสาน

อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ ตระหนักดีว่าภาคอีสาน 20 จังหวัด มีจำนวนประชากรมากถึง 33 เปอร์เซ็นต์ของประเทศไทยหรือ คิดเป็น 21 ล้านคน มีทรัพยากรธรรมชาติ มีกำลังการผลิตสินค้าทั้งภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ พร้อมส่งออก รวมถึงการผนึกกำลังร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวที่มีความมั่นคงทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยเมียนมา นำโดย นายชนินทร์ วงษ์แสง ประธานสาขา จังหวัดนครราชสีมา ยังได้นำคณะสมาคมฯ และสื่อมวลชนไปเยี่ยมสถานประกอบการที่โรงงานผลิตผ้าไหม บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (จิมทอมป์สัน) ที่อำเภอปักธงชัย โดยมี นายวิเชียร เทียมธรรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมในส่วนของโรงงานทอผ้าไหม ซึ่งมีทั้งการทอด้วยมือ และการทอด้วยเครื่องจักร รวมถึงการออกแบบลวดลายที่ทันสมัย