สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านญี่ปุ่น

ช่วงบ่ายวันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2561) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านญี่ปุ่น ตำบลเกาะเรียนอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงเปิดนิทรรศการประวัติศาสตร์หมู่บ้านญี่ปุ่นด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (Virtual Reality Street Museum) ซึ่งจัดทำขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 130 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น ในปี 2560 โดยความร่วมมือของสมาคมไทย-ญี่ปุ่น, หอการค้าญี่ปุ่นและองค์กรธุรกิจชั้นนำทั้งไทยและญี่ปุ่นอีกกว่า 20 รายซึ่งตระหนักในคุณค่าแห่งความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่าง 2 ประเทศ โดยมี นายกลินท์ สารสิน ประธานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายสันติชุดินธรา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้, นายนพดล ภาคพรตรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ, นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร ที่ปรึกษาระดับ 10, นายอภิชัยฉัตรเฉลิมกิจ ที่ปรึกษาระดับ 9 ,นางสาวฐาปนีย์เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการฯ, นางปานจิตรสันทัดกลการผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง, นายอิสสระพงษ์แทนศิริ ผู้อำนวยการททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยาพร้อมแขกผู้มีเกียรติในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จกว่า 400 คน

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)ในการจัดแสดงวิถีชีวิตคนไทยสมัยอยุธยาในรูปแบบ “ตลาดย้อนยุค” โดยจัดแสดงและสาธิตการปรุงอาหารคาวหวานที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาอาทิทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เป็นต้น


ขอบคุณ ททท. สนง. พระนครศรีอยุธยา เอื้อเฟื้อข้อมูลและภาพ