สัมผัสเสน่ห์ “ผ้าไทย” มรดกแห่งสายน้ำภาคกลาง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคกลาง จัดกิจกรรมแฟชั่นโชว์ ภายใต้ชื่องาน “ผ้าไทย มรดกแห่งสายน้ำ” ที่เวทีใหญ่หมู่บ้านภาคกลาง เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดภายในประเทศ ททท. พร้อมด้วย นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง ททท., นายไพรัชช์ ทุมเสน ผู้อำนวยการกองตลาดภาคกลาง ททท. เข้าร่วมงาน โดยมีนางแบบชั้นแนวหน้าของเมืองไทยสวมชุดไทยซึ่งได้รวบรวมผ้าไทยจากหลายจังหวัดในภาคกลาง ที่มีเสน่ห์ มีเอกลักษณ์เฉพาะนำมาเผยแพร่สู่สายตานักท่องเที่ยวจำนวนมากที่สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง ททท. กล่าวว่า ผ้าไทยในภาคกลาง เป็นผ้าที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นผ้าที่มีคุณภาพ เนื้อผ้าดี สวมใส่สบาย และมีลวดลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งผ้าส่วนใหญ่ได้มีการสานต่อรุ่นต่อรุ่น จนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของผู้คนลุ่มแม่น้ำในภาคกลาง ปัจจุบันผ้ายังมีการผสมผสานเทคโนโลยีทันสมัย

 

อภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ, นพดล ภาคพรต, ไพรัชช์ ทุมเสน

ผ้าไทยภาคกลาง จึงสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน อาทิ ผ้าไทยจากจังหวัดสุพรรณบุรี, ผ้าทอขึ้นชื่อจากเขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีลักษณ์คล้ายผ้าขาวม้า แต่มีความละเอียดของเนื้อผ้า และมีลวดลายมีความพิถีพิถันมากกว่า จึงสามารถนำมาใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้าได้อย่างสวยงาม หรือผ้าคูบัวที่จังหวัดราชบุรี โดยเด่นด้านการปักผ้าจากมือ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผ้าไทย ที่มาจากชาติพันธุ์ชนเผ่าต่างๆ  ซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำต่างๆ ขณะเดียวกันก็มีการผสมผสานกับผ้าในภูมิภาคต่างๆของประเทศ ภาคกลาง จึงมีผ้า ที่ผสมผสานของวัฒนธรรมหลายชนเผ่าเข้ากันได้อย่างลงตัว

อย่างไรก็ตาม การจัดแฟชั่นโชว์ชุด “มรดกแห่งสายน้ำ” เพื่อเป็นการเน้นย้ำผ้าของภาคกลาง ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพราะผ้าจากภาคกลาง เป็นผ้าที่ผ่านขบวนการทออย่างพิถีพิถัน มีการผสมผสานวัฒนธรรมความเชื่อในกรุงรัตนโกสินทร์ ที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ผ้าไทย จึงเป็นมรดกแห่งสยาม

ททท. จึงเน้นด้านการอนุรักษ์ผ้าไทยสมัยโบราณ ซึ่งเป็นผ้าไทยลวดลายแบบดั้งเดิม ที่มีคุณค่า เสมือนการย้อนกลับไปสู่อดีตจากลวดลายผ้า นอกจากนี้ ผ้าไทยผ้ากลาง ยังที่มีผ้า ที่มีการผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือเรียกว่า “ผ้าไทยประยุกต์” เพื่อให้สามารถใช้สวมใส่ในชีวิตประจำวันได้อย่างสวยงาม และยังสามารถน้ำไปพันผูกในรูปแบบต่างๆ ประดับประดาอยู่บนเรือนร่างผู้สวมใส่ได้อย่างสวยงาม ทั้งยังสามารถใช้ได้ในหลายๆโอกาส โดยไม่ต้องผ่านตัดเย็บ ที่สำคัญ มีความทันสมัย มีความเท่แบบไทยๆ

ปี 2562 ททท. ภูมิภาคภาคกลาง เน้นการส่งเสริมท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนในลุ่มน้ำต่างๆของภาคกลาง ตามโครงการ “7 ลุ่มน้ำมีเรื่องเล่า” เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา, แม่น้ำป่าสัก, แม่น้ำลพบุรี หรือลุ่มน้ำแม่กลอง แม่น้ำเพชรบุรี ซึ่งหลายๆสถานที่มีแหล่งชุมชนที่เจริญรุ่งเรืองอยู่คู่กับแม่น้ำ ทุกลุ่มน้ำจะมีเรื่องเล่า มีวัฒนธรรมหลากหลาย  เป็นมรดกตกทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งคนไทยควรอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป และเป็นการท่องเที่ยวในสถานที่เก่า แต่เป็นการท่องเที่ยวแบบสมัยใหม่ เที่ยวแบบได้ความรู้ และรู้จักพื้นฐานของคนไทยในลุ่มน้ำต่างๆ และยังเกิดเป็นตลาดเก่าร้อยปีตามเส้นทางน้ำต่างๆ  รวมถึง วิถีชีวิตชุมชน การแต่งกายของคนสองฝั่งน้ำ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศาสนสถานต่างๆ ก็ยังคงยึดพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ เช่นกัน ภาคกลาง ก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่ยังทรงคุณค่าเป็น “มรดกแห่งสยาม”