” สโกมาดิ” ส่งหลากรุ่นบุก Big Motor Sale 2018

 

 

 

หลังจากที่เปิดตัวรถสกู๊ตเตอร์ในแบบหัวฉีด รุ่น Turismo Technica 125i ในคอนเซ็ปต์ Metro Classic รถสาหรับตอบสนองไลฟ์สไตล์คนเมือง เพื่อความคล่องแคล่ว คล่องตัว สา หรับผู้ชาย Metrosexual ที่ชอบความคลาสสิก ที่ตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์คนเมืองที่หลงไหลสกู๊ตเตอร์ มาให้จับจองเป็นสกู๊ตเตอร์รู้ใจที่พร้อมจะพาคุณไปในทุกๆ ที่ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ซงึ่ ได้กระแสการตอบรับจากลูกค้าที่เข้ามาทดลองขับขี่และสงั่ จองเป็นจานวนมาก พิเศษสุดต้อนรับงาน Big Motor Sale 2018 ทางสโกมาดิจึงได้เปิดตัว สกู๊ตเตอร์ New UK Series ใหม่จาก      Scomadi รุ่นTT 125i เพื่อให้ลูกค้าสโกมาดิและผู้ที่สนใจมาจับจองเป็นเจ้าของอีกด้วย

โดยรถ สกู๊ตเตอร์ New UK Series ใหม่จาก Scomadi รุ่นTT 125i นีเ้ป็นรถสกู๊ตเตอร์ Scomadi รุ่น Turismo Technica125i สีพิเศษที่กาลังขายดีอย่างมากในประเทศอังกฤษ ซึ่งได้เพิ่มความโดดเด่นด้วยสติ๊กเกอร์ลายเสือดา ถือเป็น เอกลักษณ์ประจาตัวของสโกมาดิและเทคโนโลยีใหม่ เป็นเครื่องยนต์หัวฉีด 125 CC ซึ่งเชื่อว่า New UK Series ใหม่ TT125i นี ้จะเป็นตัวสร้างยอดขายและเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่ชื่นชอบ รถสกู๊ตเตอร์ Scomadi ได้เป็นอย่างดี นอกจากเปิดตัว New UK Series ใหม่จาก Scomadi รุ่นTT 125i ทางสโกมาดิยังนารถ สโกมาดิ รุ่น TT200i และ TT125iมาจาหน่ายภายในงานโปรโมชนั่ พิเศษให้กับผู้ที่สงั่ จองรถภายในงานและศูนย์บริการทวั่ ประเทศ พร้อมกัน ตลอดเดือนสิงหาคมนี้

พิเศษ!!! เพื่อเอาใจคนที่ชื่นชอบรถสกู๊ตเตอร์ สี Duet ทางสโกมาดิ ได้เพิ่มสกู๊ตเตอร์สโกมาดิ รุ่น Special Edition สีทู โทน ขาวน้ำ เงิน ทั้ง ในรุ่น TT 125i และ TT200i มาให้ผู้ที่สนใจมาจับจองเป็นเจ้าของก่อนใครในงาน Big Motor sale 2018 ที่จัดให้มีขึ้นตั้งแต่ 18-26 สิงหาคมนี้ ณ ไบเทค บางนา

ราคารถสกู๊ตเตอร์ สโกมาดิ ในแต่ละรุ่น

Scomadi TT 125i Normal 109,000

Scomadi TT 125i สีส้มมุข, สีขาวมุข 112,000

Scomadi TT 125i Warm – White/Silver 109,900

Scomadi TT 125i น้าเงิน – ขาว 115,000

Scomadi TT 200i 169,000

Scomadi TT 200i Duet Red/White 175,000

Scomadi TT 200i น้าเงิน – ขาว 175,000